Radar · Djurrätt

Ingen vill ha sista vargarna

Vargar

Länsstyrelserna kan inte komma överens om hur vargarna ska fördelas. Efter förlängd tidsfrist till 30 april har fortfarande inget beslut fattats. Innan nivåerna har fastställts kan det inte utlysas någon vargjakt.

Riksdagen vill se en minskad vargtäthet i Mellansverige, vilket innebär fler revir söderut. Renbetesmarkerna i norr, med mer skyddsjakt, gör det omöjligt för vargar att etablera sig där i någon större utsträckning. 

På senare tid har det också blivit fler revir i bland annat Skåne, vilket har lett till ökad konflikt med jägare och lantbrukare. Södra förvaltningsområdet kan inte ta emot fler vargar än max 60, menar man, rapporterar Svensk jakt. Samtidigt vill man i mellersta förvaltningsområdet sänka miniminivån till 215 vargar, från dagens 285.

”Låst läge riskerar jakt”, skriver Svensk jakt, då det återstår 25 vargar som varken mellersta eller södra förvaltningsområdet vill ha. Eftersom länsstyrelserna inte kommit överens inom föreskriven tid fick de förlängd tidsfrist till den 30 april. Svensk jakt kontaktade Naturvårdsverket som svarade att det måste finnas fastställda miniminivåer för att jakten ska kunna delegeras

Färre vargar

Totalt ska det finnas minst 300 vargar i hela Sverige. Men Naturvårdsverket utreder efter regeringsuppdrag om det finns möjlighet att sänka nivån. De senaste åren har det beräknats finnas runt 450 vargar i landet. Men de senaste inventeringssiffrorna tyder på att antalet har minskat, till runt 375 i oktober 2023, innan licensjakten, enligt Svenska Rovdjursföreningen, som menar att vargstammen om man räknar in naturlig död och illegal jakt ligger på en nivå betydligt under 300 individer våren 2024. 

Svensk jakt uppger också att vargstammen förmodligen har minskat i storlek, men uppskattar antalet vargar till nära 400. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV