Nyhetsmagasinet Syre Nummer 145 fredag, 10 mars 2017

Glöd

Jag är rädd för präktiga politiker

Radar

Deltid för arbetarkvinnor – övertid för tjänstemän

Radar

Standing rock är tömt men kampen fortsätter

Energi

De kämpar för miljön med nycirkus

Glöd – Ledare

Jag är rädd för präktiga politiker

Det sägs att Sverige behöver en stark krigsmakt för att det finns stora hot mot oss. Hot mot demokratin, de svenska värdena (vilka de nu är), mänskliga rättigheter, ja till och med freden och friheten. Nu ska den friheten försvaras genom att ungdomar tas ifrån sin frihet. De ska tvingas in i en verksamhet som de inte valt, för att försvara något som de inte fått ta ställning till om de vill försvara eller ens är för. Fred ska skapas genom att fler tvingas lära sig kriga.

Ingen ska sticka under stol med att vi lever med ett antal hot. Det är möjligt att ryssen eller andra militärmakter i ett exceptionellt läge till och med kan bli ett av de större. Alla militärmakter är ett hot mot jordens invånare, ju mer militär vi har på planeten, desto mer växer hotet. Men en militär invasion är knappast det största hotet mot oss på den skandinaviska halvön.

De största hoten mot oss och alla andra levande varelser är miljöhoten i form av växthuseffekten, överanvändande av naturresurserna och spridande av diverse ämnen på fel ställen. En av de värsta verksamheterna när det gäller bidrag till miljöhotet är den militära industrin. Trots det lägger den så kallade rödgröna regeringen sex gånger mer pengar på det militära försvaret än på miljön i årets budget.

Och trots de gigantiska summorna som läggs på militarismen är inte krigsmakten beredd att betala mer än 4 400 kr i månaden till dem som gör lumpen. Det i sin tur gör att de inte får ihop de 4 000 personerna per årskull som de önskar, så nu ska den svenska friheten försvaras med tvångsrekrytering. Vilka andra verksamheter skulle få göra så? Undersköterskor råder det också brist på, bland annat på grund av deras låga löner. Dags att tvångsrekrytera? Ingen ska säga att brist på vårdpersonal inte är ett hot mot ett välfärdssamhället.

Ett annat konkret och stort hot mot frihet och mänskliga rättigheter är de alltmer dominerande auktoritära och nationalistiska idéerna som sprider sig som en cancersvulst i såväl Sverige som stora delar av västvärlden. Nationalistiska idéer som monterar ner de mänskliga rättigheterna och folks frihet genom att sätta upp id-krav som stoppar folk på flykt på andra sidan Öresundsbron, som bygger Trumpliknande murar runt Europa och som låter 4 000 flyktingar per år drunkna i Medelhavet. Nationalistiska idéer som vill hindra folk från att bära de klädesplagg de vill eller välja vilka de badar med. Mot det hotet hjälper ingen krigsmakt, däremot vet vi vilka hot nationalistiska regimers krigsmakter är.

Vi vet att flyktingförläggningar brinner nästan varje vecka, politiskt motiverade mord eller mordförsök från högernationalister blir allt vanligare liksom uppgörelser med skjutvapen. Ett bra försvar mot det vore att kraftigt minska tillgången på vapen, men istället vill regeringen vapenutbilda 4 000 till 8 000 ungdomar per år. En vill inte ens tänka på vad det kan komma att innebära när nationalisterna ska försvara ”det svenska”.
Vill vi skydda oss mot dem som verkligen hotar demokratin, mänskliga rättigheter, freden och friheten ska vi inte lära ungdomarna gå i raka led i nationens tjänst. Istället behöver vi bygga ett frivilligt försvar där vi lär oss göra motstånd mot auktoritära regeringar som hotar våra och våra barns frihet. Regeringar som låter utarmningen av denna jord fortgå, som låter samhället glida isär och inför allt mer auktoritära lagar. Ett försvar där motstånd bygger på olydnad och ett kritiskt eget tänkande. Där vi utan vapen vägrar ställa upp på förstörelse och förtryck oavsett om det kommer från ”vår” regering eller någon annan. Ingen regering, inhemsk eller främmande, kan styra ett land utan lydiga invånare. Invånare som utför deras order.

1990 gavs boken Socialt försvar – en ickevåldsrevolution av Jörgen Johansen ut. På baksidan av boken hade en av initiativtagarna till boken skrivit:

”Jag är inte rädd för ryssen. Jag är däremot livrädd för präktiga ansvarsfulla helsvenska politiker. De hotar mig varje dag (…) De vräker varje år ut 30 miljarder på vapen och militär. Ett socialt försvar är en motmakt för den som inte har en fet plånbok, för den som vill försvara sig utan att använda våld. Den som lärt sig grunderna kan, som i Östeuropa, aktivt vara med och störta militärdiktaturer lika väl som att försvara dagis eller demokratin.”

Förra veckan beslutade textförfattaren, som i dag är bostadsminister, tillsammans med övriga präktiga och ansvarsfulla regeringsledamöter att tvångsrekrytera ungdomar till den militärmakt som han tidigare sett som ett hot. Det visar på hur viktigt det är med ett försvar som inte styrs av dem som tar eller får makt utan tvärtom kan skydda oss från deras förtryck. Ett försvar som vi kan använda mot allt från miljöförstöringen till den brunblå och rödgröna nationalism som nu vill tvinga oss in i raka led.

I-can’t-keep-quiet-manifestationerna på 8 mars.

Under 2016 ökade köttförbrukningen i Sverige med ett halvt kilo per person.


Nummer 145 fre 10/3-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 145

fre 10/3-17 Fler nummer