Glöd · Panelen

Panelen: Om du har barn, hoppas du att de ska göra lumpen?

Värnplikten ska återinföras. Om du vore 17 år, skulle du vilja göra lumpen? Om du har barn, hoppas du att de ska göra lumpen? Varför eller varför inte?

– Jag är nu över 60 år och fortfarande anser jag att min tid i lumpen var den mest tankebefriade och därmed bortkastad. Bara lyda, absolut inte tänka själv.
Istället vill jag införa ett ”samhällstjänstår” med jobb inom skolan, äldreomsorgen, krisberedskap, försvaret, men även i hjälporganisationer i Sverige och utomlands, trossamfund eller andra samhällsfunktioner. Ett roligt äventyr för individen samtidigt som man får jobberfarenhet som gynnar Sverige på flera plan.

Willi Reichhold, 62 år, aktiv i Palestinagruppen, patientstödsgruppen och Djurens rätt, Stockholm

– Om jag var 17 år skulle jag gärna vilja göra lumpen. Jag var nämligen mycket äventyrlig i den åldern. Dessutom behöver Sverige ett försvar och jag skulle skämmas över att inte ställa upp om det förväntades av mig.

Helena Sjöberg, 75 år, pensionär, Ängelholm

– Jag gjorde inte lumpen när jag var 17 för att jag inte ville och jag vill inte göra det nu heller. För mina barns del hoppas jag att de känner sig fria att fatta ett eget välgrundat beslut. Mina anledningar till att låta bli är att jag är pacifist, ogillar vapen och inte ville att andra skulle ha laglig rätt att bestämma över mig, anledningar som gäller än i dag. Men vapenfri krigsberedskap kanske skulle vara intressant.

Olle Hilborn, 31 år, kognitionsvetare och spelutvecklare, Jämjö