Nyhetsmagasinet Syre Nummer 145 fredag, 10 mars 2017
Radar – Nyhet

Deltid för arbetarkvinnor – övertid för tjänstemän

Tillfälliga anställningar på deltid. Det är vad som står till buds för många när otryggheten ökar på arbetsmarknaden, enligt en ny LO-rapport. Och det är för unga kvinnor i arbetaryrken som otryggheten är som störst. Män i tjänstemannayrken jobbar å sin sida mycket övertid.

Att hoppa in när behovet finns, för en längre tid eller bara några timmar. Det är verkligheten för många på arbetsmarknaden, där de tillfälliga anställningarna ökat stadigt de senaste decennierna. Men det är stor skillnad mellan könen och mellan olika yrken, visar en rapport från LO. Var fjärde arbetarkvinna har en tillfällig anställning, jämfört med var tionde manlig tjänsteman.

– Det är väldigt stora skillnader om man tittar på klass och kön. Vi måste diskutera på allvar inom LO vad vi ska göra åt det, säger Mats Larsson som har författat rapporten.

I mansdominerade branscher som industrin och byggsektorn finns det regleringar i kollektivavtalen som gör fasta anställningar till norm. I handeln, vården och på andra områden där många kvinnor jobbar är däremot de tillfälliga anställningarna snarare regel än undantag – inte minst för unga.

Mats Larsson menar att det kan bli nödvändigt för LO att kräva lagstiftning mot de tillfälliga anställningarna ifall man inte lyckas begränsa dem i förhandlingar med arbetsgivarna.

– Något måste göras, annars kommer bara utvecklingen att fortsätta, säger han.

Arbetarkvinnor jobbar också ofta mindre än vad de skulle vilja göra, enligt rapporten. Totalt har andelen deltidsanställda sjunkit något, men skillnaden mellan branscherna är mycket stora. I handeln jobbar två tredjedelar av de anställda deltid – och de flesta för att det inte finns heltid.
– Man kan tycka att det inte borde vara så svårt för ett köpcentrum som har öppet mellan 7 och 23 att erbjuda heltider, men man vill optimera sin bemanning timme för timme, säger Mats Larsson.

Medan arbetarkvinnorna jobbar deltid jobbar de manliga tjänstemännen övertid. I höstas visade en TCO-rapport att svenskarna 2015 arbetade övertid motsvarande 150 000 heltidstjänster.


Nummer 145 fre 10/3-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 145

fre 10/3-17 Fler nummer