Radar · Nyhet

Oljefynd väcker debatt i Guyana

Olja har upptäckts till havs utanför Guyana. Samtidigt vill den karibiska gemenskapen Caricom och alliansen för små östater, Aosis, driva på för att begränsa den globala temperaturökningen till högst 1,5 grader.

Den amerikanska olje- och gaskoncernen Exxon Mobil har provborrat utanför Guyanas kust och uppger att landets kustvatten kan innehålla årtiondenas största olje- och naturgasfyndigheter.

Men Al Binger, tillförordnad chef för det karibiska centret för förnyelsebar energi och energieffektivitet, CCREE, påminner om att Guyana tillhör alliansen för små östater, Aosis, som kämpar för att begränsa temperaturökningen till högst 1,5 grader Celsius, i enlighet med Parisavtalet.

Exempel på klimatåtaganden i Guyana är ett avtal med Norge enligt den så kallade Redd-mekanismen där Guyana förbinder sig att hålla skogsavverkningen på en mycket låg nivå, mot att Norge en kompensation på 250 miljoner dollar.

– Jag vet inte hur mycket olja Guyana kommer att kunna sälja eftersom landet samtidigt försöker uppfylla sitt klimatlöfte, säger Al Binger.
Redan nu, med en temperaturökning på mindre än en grad, har små önationer drabbats av kus terosion, saltvatteninträngning, förstörelse av den marina miljön och kraftfulla tropiska stormar.

Samtidigt är Guyana ett av de fattigaste länderna i regionen och produktionen av olja kan få ekonomin på fötter.
– Men om att vi inte kan släppa ut mycket kolväten så måste det som finns där nere stanna där, om vi inte vill använda det för att göra saker som plast och kemikalier, säger Al Binger.