Energi · Syre tipsar

Redaktionens favoriter: Vem vill du ge årets skogspris?

Förra året delade Naturskyddsföreningen ut sitt skogspris för första gången. Priset är avsett för skogsägare – privata i första hand – och andra eldsjälar som gör mycket för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden. 2016 gick det till Gunnel och Dag Ekman i Linköping, som bland annat har återskapat lövskogar och våtmarker i sin skog.

Men vem ska få priset i år? Vet du någon som borde få det? Senast den 19 mars kan du nominera din ”skogshjälte” på Naturskyddsföreningens hemsida. Där finns också information om hur man gör och vilka regler som gäller. Juryn består av tre personer ur Naturskyddsföreningens styrelse, en oberoende expert och en sakkunnig vid föreningens kansli.

”Alla är välkomna att nominera pristagare, oavsett om du aldrig tidigare varit i kontakt med föreningen eller är medlem. Det vore roligt om skogsbranschen hör av sig med tips på duktiga markägare. Priset består av ett konstföremål i trä, äran och naturligtvis en unik chans att visa hur man kan gå före och påverka utvecklingen i skogen”, säger Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV