Glöd · Debatt

Att konsumera mer och mindre samtidigt

DEBATT Det sägs att vi ska konsumera mindre, äta mindre kött, resa mindre, flyga mindre, köpa rätt och mindre. Det sägs att det är vi konsumenter som ska bidra till ett bättre klimat. Ansvaret för klimatet vilar tungt på våra axlar, vi känner skuld.

Samtidigt växer en enorm reklammarknad fram. På tv och internet får man ha järnkoll på volymknappen tills reklamen har fått skråla ut sitt mantra, som till slut obönhörligen når medvetandet.

Som konsumenter lever vi ett dubbelspel: samtidigt som vi har ansvaret för klimatförändringarna, och därför ska konsumera mindre, ska vi konsumera mer. Minskar konsumtionen drabbas viktiga samhällsfunktioner som skola, utbildning, löner, pensioner, sjukvård och rättssystem.
Det här med att vi ska konsumera mer men samtidigt mindre kräver komplicerade resonemang. Därför försöker man förenkla det och säger: Vi måste konsumera mindre – eller mer, fast med grön teknik! Och vi, som inte längre vet hur vi skulle leva som självförsörjande bönder, packar in affärens plastpaket från världens alla hörn i våra plastpåsar efter jobbet och kör hem dem med i bilen till vår kyl och frys.

Djupt insnärjda i vårt eget system, och fullt upptagna med att fullfölja våra studier för att utföra vår arbetsplikt, tar det emot att erkänna att vi faktiskt lever ett bedrägligt dubbelspel.

Ett sunt miljöarbete förblir i det närmaste omöjligt eftersom det går stick i stäv med vårt ekonomiska systems tillväxtmantra – om man inte kan skapa ett win-win-win-koncept och se nya affärsmöjligheter med den gröna tekniken!

Men även det är besvärligt, eftersom oljebolagen och den fossiltörstande tekniken redan är djupt förankrad på marknaden. 2016 understöddes fossilbranschen med 3 000 miljarder kronor av världens länder, ungefär fem gånger mer än världen gav i stöd till förnybara energislag. Den gröna tekniken har haft svårt att konkurrera med den gamla beprövade, och visat sig bli dyr. De sällsynta jordartsmetaller som används i vindkraftverk och batterier är dessutom radioaktiva – de har gjort människor sjuka och förgiftat bönders mark runt om i världen.

Men eftersom en majoritet väljer att ha kvar vårt ekonomiska tillväxtsystem fortsätter vi att mata systemets krafter med mer energi och utsätter oss för livsfarliga klimatförändringar, giftigt avfall och sjukdomar. Tragiskt nog kommer både det ekonomiska och ekologiska systemet att bli svårt att hantera i en nära framtid, då våra barn ska överta vårt verk och göra det bästa de kan av situationen.

Vårt system fortsätter av ren mekanik och oförstånd sin gilla gång och närmar sig den punkt som forskarna länge varnat för, men som vi inte klarar att ta tag i. Själv känner jag att det är dags att lägga alla kort på bordet och erkänna i djupet av mitt hjärta vad som är rätt och fel. Det känns jättefel att delta i ett system som slutar med en förstörd jord. Vad ska jag säga till mina barn? ”Förlåt att vi råkade förstöra jorden!”

Vad som akut behövs är att vi alla ”system-medarbetare” deltar i aktiv brainstorming tills vi finner ett samhällssystem som gynnar en minskad konsumtion, och som vi kan vara stolta över!

Kom ihåg att allt börjar med tanke, en vision, en dröm. Våra drömmar kan rädda jorden!