Tag: Friskolor

Ett jämlikt samhälle får en jämlik skola

Glöd – Ledare

Friskolors skolgårdar fortsatt hemliga – Lärartidning överklagar

Radar – Inrikes

”Kunskap är en rättighet – inte en handelsvara”

Glöd – Debatt

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter

Glöd
Ska friskolor förbjudas?

Glöd – Debatt

Låt inte marknaden styra skolan

Glöd – Debatt