Glöd · Debatt

Ska friskolor förbjudas?

Staten bör återta ansvaret för skolan och nyetablering av friskolor bör förbjudas, skriver en av veckans debattörer. Håller du med?

Just skolan ska ge våra barn samma möjligheter och det sker bäst genom att en huvudman, staten, har ansvaret. I det ansvaret ska ingå att på allvar se individen så att skolan blir hanterlig för alla. I en sådan skolvärld finns inget behov av friskolor.

<strong>Åsa Eriksson,</strong> 53 år, småskalig landsbygdsförespråkare, Uppsala-Björklinge

Kommunaliseringen av gymnasieskolan ledde till att lönerna urholkades och skolans ställning försvagades. Ihop med pedagogiska experiment som inte slagit väl ut, har det inneburit sämre kvalitet. Friskolorna ska dock inte lastas för att skillnaderna ökat. Det problemet beror mer på väldigt skiftande prioriteringar mellan kommunerna. Ett ökat statligt ansvar skulle ge mer likvärdig kvalitet.

<strong>Ulf Schyldt</strong>, 46 år, aktiv i Humanisterna och Liberalerna, Täby

Jag håller delvis med, för det är så destruktivt att tjäna stora pengar på grundläggande utbildning, men de system vi har är väldigt sällan de bästa. Vi kan inte köpa in det billigaste och tro att allt kommer fungera, och vi måste ta hänsyn till hur skolan påverkar barn och ungdomar!

<strong>Sín Wellroth Lång</strong>, 27 år, gräsrotsaktivist och fristående skribent, Bromma
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV