Glöd · Debatt

”Kunskap är en rättighet – inte en handelsvara”

Enskilda aktörers vinstintressen får aldrig åsidosätta demokratiska processer.

Sverige är inte längre landet Lagom. Vi är det enda land i världen som tillåter obegränsat vinstuttag ur skattefinansierade skolor. Nu är vi också unika i att grundläggande fakta om skolorna, som vilka lärare som arbetar där och vilka betyg barnen får, är hemligstämplade. De borgerliga partierna driver tanken att friskolor är en marknad där företagshemligheter ska skyddas. Men vilken riktig marknad finansieras av skattebetalarna? Skolan är ingen marknad. Det är en av de viktigaste delarna i  demokratin, för att skapa goda  livschanser och bildade medborgare.

Domen i Förvaltningsdomstolen som föll nyligen, där friskolornas verksamhet görs hemlig, är fullkomligt bisarr. Det är inte nödvändigtvis Förvaltningsdomstolens fel. De har trots allt aktuella lagar och regler att förhålla sig till och följer dessa efter bästa förmåga. Istället bör man se detta som en bieffekt av jakten på vinster i skolan. För det är när vinstdrivande skolor konkurrerar med varandra som saker som lärartäthet och elevsammansättning blir konkurrensfördelar och affärshemligheter istället för kvalitetsindikatorer för engagerade föräldrar.

Det här är bara ett exempel på en oroande trend att företagsintressen överordnas demokratin. Regeringen, med stöd av borgarna och SD, driver på för att utländska investerare ska få stämma Sverige enligt handelsavtal om demokratiska beslut riskerar att minska deras vinster. Det är som om de glömt att samhället ska vara till för människorna, inte för företagen.

Värt att nämna är dock att det är inte alla friskolor som har varit drivande för detta förslag. Friskolornas riksförbund har exempelvis uppmanat sina medlemmar att själva redovisa statistiken. Förslaget har sitt ursprung i ett litet fåtal friskolor. Att några få skolor kan driva igenom förslag som i slutändan påverkar skolor i minst 73 kommuner (alla kommuner med minst en friskola) är ett demokratiskt problem. Enskilda aktörers vinstintressen får aldrig åsidosätta demokratiska processer. De får heller inte försämra våra ungdomars möjligheter att ta informerade beslut om vilken skola som passar dem bäst.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att komma med förslag på lagändringar för att lösa den uppkomna situationen. Det är bra. Men vore det inte ännu bättre om vi slutar experimentera med våra barns, och  därigenom hela Sveriges, framtid och en gång för alla enas om att skolan är till för lärande och bildning, inte vinst och hemlighetsmakeri?

När företag driver igenom att de ska kunna hemlighålla information om utbildningens kvalitet är det befogat att ställa sig frågan varför? Misstanken ligger nära till hands att de försöker dölja att de snålar på utbildningens kvalité och väljer bort de elever som det kostar att utbilda Det här leder till en sämre skola för alla.

Partiet Vändpunkt vill att alla ungdomar ska få en bra utbildning och att alla skolor ska hålla en hög nivå. Ett första steg är göra informationen om alla skolor offentlig. Det vore oacceptabelt om de partier som går friskolekoncernernas ärenden skulle lyckas stoppa en lagändring. Utbildningens kvalitet är alldeles för viktig för att vara en affärshemlighet. Vi anser också att vinster i skolan bör avskaffas, annars kommer flera såna här situationer uppstå framöver, där jakten på profit trumfar föräldrars rätt att göra bra val ihop med sina barn. Kunskap är en rättighet, inte en handelsvara.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV