Radar · Inrikes

Varannan granskad skola höll inte måttet

Skolinspektionen har summerat fjolårets granskningar.

Hälften av de skolor som Skolinspektionen granskade under fjolåret fick kritik på ett eller flera områden. Det framgår av myndighetens årsrapport.

Kritiken handlar oftast om stökiga lektioner, otillräckligt med stöd till behövande elever och kränkande behandling.

Myndigheten lyfter också särskilt problem med Waldorfskolor och konfessionella (religiösa) friskolor. När Skolinspektionen i fjol tillsynsgranskade 35 Waldorfskolor fick 27 av dem kritik. Det handlade bland annat om att elever inte får tidiga stödinsatser, vilket lärare motiverade med att man ”inte har lika bråttom med bokstäver som på andra skolor”.

En av de frågor som Skolinspektionen särskilt lyfter till regeringen är behovet av en översyn av Waldorfskolornas regelverk. Det rör bland annat undantaget från kravet på lärarlegitimation och behörighet för lärare.

Under fjolåret inspekterade myndigheten också 47 av landets cirka 60 konfessionella friskolor. Av de 47 fanns det brister hos 24, och på fem av dessa var bristerna kopplade till den religiösa inriktningen. Det handlade om bön och lovsång på undervisningstid, och i något fall om att eleverna inte fick undervisning i sex och samlevnad.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV