Radar · Inrikes

Kritik mot regeringens stoppade utredning om offentlighetsprincip för friskolor

Skolminister Lotta Edholm (L) kommer inte att utreda offentlighetsprincip för friskolor.

Sveriges Lärare och oppositionen riktar hård kritik mot regeringens beslut att hejda utredningen om offentlighetsprincip i fristående skolor. Även Idéburna skolors riksförbund är kritiska.

I går kom beskedet att regeringen stryker direktiven om att offentlighetsprincipen ska gälla för friskolor i den pågående utredningen Skolinformationsutredningen, vilket Altinget var först med att rapportera.

I stället ska en så kallad insynsprincip utredas, något som även nämns i Tidöavtalet.

Sveriges Lärare sågar beslutet.

– Det måste vara en självklarhet att meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska omfatta all offentligfinansierad verksamhet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare till tidningen Vi Lärare

Även Socialdemokraterna är starkt kritiska och menar att regeringens förslag om en insynsprincip inte är att jämföra med offentlighetsprincipen.

– I stället väljer man att på det här viset gå skolkoncernerna och deras ekonomiska intressen till mötes och gör det svårare för det offentliga att följa hur skattepengarna används, säger Åsa Westlund, socialdemokraternas skolpolitiska talesperson och vice ordförande för utbildningsutskottet, till Dagens Nyheter.

Enligt Skolminister Lotta Edholm (L) är orsaken att offentlighetsprincipen är för svår att hantera framför allt för de små friskolorna.

– Det är dock så att offentlighetsprincipen lämpar sig dåligt för till exempel mindre fristående skolor som ofta saknar juridiska och administrativa stödresurser. Det är viktigt att kraven på insyn tar hänsyn till den verklighet som många skolor lever i och inte blir orimligt betungande, säger hon till Altinget.

Alla skolor finansieras ytterst av det svenska folket." – Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund.”

Idéburna skolor – ja till offentlighetsprincipen

Men företrädare för de små friskolorna har länge välkomnat ett införande av offentlighetsprincipen för alla skolor.

– Självklart borde offentlighetsprincipen gälla alla skolor. Skolorna finansieras ytterst av det svenska folket och är en del av det offentliga välfärdssystemet. Därför bör vi följa samma regler, säger Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund, till Syre.

Men han har också varnat för att den administrativa bördan kan bli väldigt stor för de små skolorna.

– Vi har vår principiella syn. Alla skolor tillhör ytterst svenska folket och sysslar med myndighetsutövning. Men det gäller att hitta tillämpningar av regelverken som fungerar.

Däremot har hela tiden de stora skolkoncernerna varit emot att offentlighetsprincipen ska gälla för friskolorna. Friskolornas riksförbund och Almega har motsatt sig offentlighetsprincipen i olika remissyttranden.

Skolministern kom direkt från friskolekoncern

Det har även riktats kritik mot skolminister Lotta Edholm. Skolministern satt nämligen, när hon tackade ja till posten som skolminister, i styrelsen för den börsnoterade friskolekoncernen Tellusgruppen – som driver 25 förskolor och sju grundskolor, något tidningen ETC uppmärksammade i höstas.

Tellusgruppens ”affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna barnomsorg och utbildning”

Fram till 2022 var Skolministern även ”seniorkonsult och partner” i företaget TeneliusHolm, vars motto är ”Vi vinner alla på goda offentliga affärer.”

Läs mer:

Friskolor säger nej till regler om ökad insyn

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV