Radar · Inrikes

Friskolors skolgårdar fortsatt hemliga – Lärartidning överklagar

I dag går det att starta skolor utan skolgård och när tidningen Läraren ville få reda på vilka friskolor som saknar skolgård fick de avslag.

Skolgårdar är inte en offentlig handling utan en affärshemlighet. Kammarrätten i Göteborg höll med och avslog tidningen Lärarens överklagande.

Förra året ville tidningen Läraren få ut uppgifter om vilka friskolor som saknar skolgårdar, men fick nej från SCB med hänvisning till att det är en affärshemlighet.

I förra veckan slog Kammarrätten i Göteborg fast att det är hemligt hur stor skolgård en friskola har. Men nu överklagar tidningen beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, rapporterar Läraren.

– Det är konstigt att vi får ut skolgårdsytan på enskilda kommunala skolor, men inte för friskolorna. Därför kommer vi att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Lärarens chefredaktör Michael Jonsson, till Läraren.

Storleken på en skolgård bör självklart vara offentlig” – Michael Jonsson chefredaktör

Orsaken till att Läraren inte kan få ut skolgårdsytorna är en direkt konsekvens av att SCB började tolka sekretesslagstiftningen på ett nytt sätt ifjol. Det ledde till att även skolbetyg, gymnasiebehörighet och andra basfakta som tidigare lätt kunde sökas i Skolverkets databas stoppades.

Tidigare artiklar i ämnet:
• 
Dom: Uppgifter om friskolor får hemlighållas

Tidningen läraren: 
• Unik lista: Skolorna med minst skolgård

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV