Zoom

Efter S-utspel om vinstförbud: ”Räcker inte för att stoppa bolagen”

Den socialdemokratiska partiledningen och utbildningsminister Anna Ekström (S) vill förbjuda skolvinster.

Förbud mot vinst räcker inte – det finns fiffiga sätt för friskolekoncerner att flytta vinsterna. Det anser socialdemokrater som vill slåss på partikongressen för att helt förbjuda aktiebolag att driva skolor.

– Äntligen! utbrast partivänsterns okrönta konung Daniel Suhonen i Dagens ETC.

Den socialdemokratiska partiledning som han så ofta riktar kritik emot hade talat ur skägget, tyckte han. Partistyrelsens förslag inför partikongressen i början av november sa det rakt ut: Förbjud vinstuttag i skolan. Inga mellanting med vinstbegränsning eller högre ställda kvalitetskrav. Rakt av, vinstförbud. Självaste utbildningsminister Anna Ekström levererade budskapet.

Så då var saken klar? Om Socialdemokraterna får bestämma är det adjöss med Academedia, Internationella Engelska skolan och de andra bolagen på skolmarknaden.

Nej, så enkelt är det inte, anser Socialdemokraterna i Stockholms stad. I en motion till kongressen vill de gå längre och helt förbjuda aktiebolag att bedriva skolverksamhet. Så tydlig behöver man vara, ett vinstförbud kan kringgås, menar Kadir Kasirga (S), oppositionsråd i Stockholms Stad.

– Det mest effektiva sättet att stoppa marknadsexperimentet på skolområdet är att förbjuda aktiebolag, säger han.

Tjänar pengar på skolmat

Skoldebattören Marcus Larsson på tankesmedjan Balans håller med. Han pekar på hur friskoleägarna redan i dag plockar ut vinster på andra sätt än via de bolag som driver skolorna.  Ett exempel är Raoul Wallenbergs skolor som lagt måltidsverksamheten i ett eget bolag – med mer än dubbelt så stor vinstmarginal som moderbolaget.

Ett annat är den snabbväxande skolkoncernen Dibber. De har sålt alla sina skolbyggnader till fastighetsbolaget SBB och som betalning fick man SBB-aktier. Därmed skulle höjda hyror kunna minska vinsten i Dibber, men komma ägarna till del genom högre vinst för SBB.

Exemplen visar att det inte räcker att förbjuda skolvinster, enligt Marcus Larsson.

– Förbjuder man vinst blir frågan från vilket bolag det är man inte får ta ut vinst ur, säger han.

Det är skolanställda snarare än den politiska vänstern som fått förnyad fart på vinstdebatten, enligt Marcus Larsson
Det är skolanställda snarare än den politiska vänstern som fått förnyad fart på vinstdebatten, enligt Marcus Larsson. "Det går inte längre att skrämmas med socialister och kommunister." Foto: Stefan Jensen

Marcus Larsson påpekar att själva syftet med ett aktiebolag är att gå med vinst. Det slår aktiebolagslagen fast.

– Det blir tvetydiga signaler från staten om man tillåter aktiebolag i skolan, men inte vinst, säger Marcus Larsson.

Han har också invändningar mot den socialdemokratiska partiledningens sätt att argumentera i frågan, som han tycker antyder att vinst är ”fult” och att skolbolagens ägare är moraliskt tvivelaktiga. Det är en debatt som är svår att vinna, anser han. Han ser inte heller själva vinstsummorna som plockas ut ur skolorna som det stora problemet.

Tar skolpengen med sig

Däremot får skolbolagens ständiga expansion förödande konsekvenser för kommunala och små idéburna skolor, enligt Marcus Larsson. Inte sällan rasar intäkterna när eleverna tar skolpengen med sig till koncernernas skolor, medan kostnaderna för lokaler och personal till stor del är fasta.

– Vi har försökt prata om den här frågan, inte utifrån att några onda människor tjänar pengar, utan utifrån vilka drivkrafter det här systemet skapar.

Nu befarar Marcus Larsson en återupprepning av den debatt som ledde fram till att den så kallade Reepaluutredningens förslag om vinstbegränsning röstades ner i riksdagen 2018.

– När utspelet om vinstförbud kom tror jag att man tyckte på Timbro att ”vad skönt, då kan vi gå tillbaka till den gamla argumentationen, den som vi vunnit med en gång tidigare”, säger Marcus Larsson.

”Vad skönt” är inte de ord Kajsa Dovstad på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro själv väljer. Men hon är taggad på att argumentera mot vinstförbud.

– Ett förbud skulle bara leda till att några av de mest populära skolorna i Sverige stängs ner och det fria skolvalet begränsas, säger Kajsa Dovstad.

Socialdemokraterna vill slippa prata om brott och för därför fram vinstfrågan, tror Timbros Kajsa Dovstad
Socialdemokraterna vill slippa prata om brott och för därför fram vinstfrågan, tror Timbros Kajsa Dovstad. Foto: Timbro

Istället vill hon se striktare kontroller av skolornas kvalitet och att Skolinspektionen i högre utsträckning stänger ner skolor som inte håller måttet.

– Man behöver komma till rätta med avarterna i systemet, men det gäller både friskolor och kommunala skolor, säger Kajsa Dovstad.

Hon ser S-utspelet om vinstförbud som ett försök att få den politiska debatten att skifta fokus.

– Socialdemokraterna vill inte ha kriminalitet och misslyckad integration som valfråga. Istället blåser man upp en traditionell höger-vänsterkonflikt.

Ekström öppen för olika metoder

Exakt vilken linje Socialdemokraterna ska ha när det gäller de vinstdrivande skolorna återstår att se. Utbildningsminister Anna Ekström (S) kommenterar inte förslaget att förbjuda aktiebolag att driva skolor, men betonar att det finns flera olika sätt att sätta stopp för vinstuttagen och att det detta måste utredas.

– Det räcker med att titta på andra länder för att se att man har löst frågan på lite olika sätt. Sverige kan inte fortsätta vara ensamma i världen om att tillåta obegränsade vinstuttag på våra gemensamma skattepengar, säger hon till Syre i ett skriftligt uttalande.

Någon majoritet i Sveriges riksdag för att rucka på möjligheterna att plocka ut vinst finns det inte. Centerpartiets stämma avvisade nyligen motioner om bland annat att begränsa vinster – men först efter en intensiv debatt.

Marcus Larsson tror i slutändan det blir politiskt omöjligt att inte i någon form ställa sig bakom ytterligare regleringar. Det senaste året har debatten om skolbolagen blivit allt intensivare och Marcus Larsson noterar att den drivits till stor del av skolanställda. Han pekar på ivrigt twittrande ”rektor Linnea”, Linnea Lindquist, som också skrivit boken ”En tickande bomb” där hon argumenterar för att skolbolagen är en viktig orsak till en förödande skolsegregation. Som lärare och studie– och yrkesvägledare hör Marcus Larsson själv till de där rösterna ”inifrån” i skoldebatten.

– Det går inte längre att skrämmas med socialister och kommunister. Det har varit professionen och inte vänstern som dragit igång debatten på nytt.

Stöd från höger

Kadir Kasirga i Stockholm fyller på med att borgerliga ledarsidor som Expressen och Dagens nyheter ifrågasatt skolbolagen och är glad att hans eget parti har tagit intryck av debatten, även om han önskar att kongressen går ett steg längre.

– Partiledningen har tagit ett radikalt och progressivt ställningstagande. Det är glädjande att stenarna börjar röra på sig, säger Kadir Kasirga.

Läs mer:

Kommuner fjäskar för friskolejätten – trots smällen mot de egna skolorna

Alla vill ha Magdalena Andersson – men nu är det slut på enigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV