Tag: Statistik

Förbannad lögn och statistik

Glöd – Debatt

Därför ska vi inte lita på opinionsundersökningar

Glöd – Debatt

Därför ska vi inte lita på opinionsundersökningar

Glöd – Debatt

Därför ska vi inte lita på opinionsundersökningar

Glöd – Debatt

Ökad punktlighet på landets järnvägar

Radar – Nyheter