Radar · Inrikes

Antalet arbetsolyckor har ökat

Fallolyckor är bland de vanligaste orsakerna till arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro.

Förra året ökade antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro med elva procent, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång och anmälde även fler arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

Men kvinnor anmälde fler arbetssjukdomar och arbetsolyckor utan sjukfrånvaro än män, enligt ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket.

– Det är oroväckande att det fortfarande är så många kvinnor som anmäler att de drabbats av både arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Det är främst kvinnor inom vård och omsorg samt utbildning som drabbas av sjukdomar orsakade av organisatoriska och sociala faktorer, som hög arbetsbelastning, med liten möjlighet att påverka sitt arbete och återhämta sig. Arbetsgivare och myndigheter behöver göra mer genomgripande åtgärder för att bryta det mönstret, säger generaldirektören Lars Lööw i ett pressmeddelande.

2023 anmäldes cirka 39 400 arbetsolyckor med sjukfrånvaro, ungefär 4 000 fler än året innan. 55 arbetsolyckor med dödlig utgång inträffade på svensk arbetsmarknad, en ökning med 15 sedan i fjol.

– Många av arbetsolyckorna sker när man avviker från det normala eller att rutinerna inte har följts. Genom att dokumentera tillbud och avvikelser väl kan arbetsgivaren i de allra flesta fall förutse och förebygga olyckorna. Ingen skulle behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet om rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap funnits på arbetsplatsen, säger han. 

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland kvinnor och den näst vanligaste bland män. Förlorad kontroll över handverktyg, maskiner och transportmedel är mest frekvent bland män.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV