Radar · Inrikes

Databas ger svar på vilken mat kommuner köper

Jordbruksverket har skapat en ny databas över kommunernas inköp till de offentliga köken.

Enligt ny statistik köpte landets kommuner 2023 in livsmedel för 7,8 miljarder kronor och den svenska andelen livsmedel var hög inom flera områden, rapporterar Jordbruksverket.

Jordbruksverket, som samlat in och skapat en ny databas, kallar det en milstolpe.

– Insamlingen av kommunernas livsmedelsstatistik är första steget mot att få fakta att utgå från i diskussionen över vilka livsmedel som köps för skattepengar, säger Eva Sundberg, sakkunnig kring mat och måltidsfrågor vid Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Data från 268 av landets 290 kommuner ingår. Syftet med att samla in kunskap är att kunna följa utvecklingen, till exempel såväl folkhälsomål som miljömål.

Hur stor andel livsmedel med svensk ursprung de offentliga köken i kommunerna har skiljer sig kraftigt åt. Enligt en kartläggningen av tidningen Land i fjol kunde andelen svenska varor variera mellan 30 och 77 procent, det sistnämnda i Skövde.

Att svenska livsmedel prioriteras stärker till exempel inhemsk primärproduktion, företagande inom hållbarare näringar och bidrar till ökad försörjningsförmåga, menar Jordbruksverket.

Enligt Eva Sundberg är andelen svenska livsmedel hög inom flera områden, till exempel uppgår andelen svenskt bland det som kallas mejerivaror till 86 procent, men också att det finns utrymme för ökning bland livsmedel med goda förutsättningar att producera i Sverige, exempelvis pasta.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV