Radar · Miljö

Greenpeace: Utsläpp på samma nivå som 1990

Ett avfallskraftvärmeverk i Malmö.

I veckan släpptes statistik över Sveriges utsläpp för 2021. Den visar på en liten ökning jämfört med föregående år, medan utsläppen minskar avsevärt i ett längre tidsperspektiv. Men Greenpeace anser att informationen är missvisande – i statistiken redovisas inte utsläpp från biobränslen.

Under 2021 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 47,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en ökning på 3,4 procent jämfört med 2020, en ökning som i mycket tillskrivs att hjulen började rulla igen efter pandemin. Utsläppen är fortfarande lägre än 2019, och jämfört med 1990 har de totala klimatutsläppen minskat med 33 procent, enligt Naturvårdsverkets siffror.

Men miljöorganisationen Greenpeace ifrågasätter statistiken. De utsläpp som kommer från att elda biobränslen, så kallade biogena utsläpp, redovisas nämligen inte. När statistiken inkluderar de biogena utsläppen blir bilden en helt annan: De biogena utsläppen har ökat från drygt 12 till över 47 miljoner ton, och de sammanlagda utsläppen i Sverige ligger på samma nivåer som 1990.

– Atmosfären gör ingen skillnad på koldioxidens ursprung, därför måste vi självklart redovisa och räkna även biogena utsläpp. För ska vi ha nån chans att rädda klimatet måste vi börja med ärlig statistik och utgå från hur det faktiskt ser ut, säger Markus Mattisson, kampanjledare på Greenpeace, i ett pressmeddelande.

Samma utsläpp från biobränslen

Vilket är då skälet till att biogena utsläpp utelämnas? Det är ingen skillnad på en koldioxidmolekyl som kommer från förbränning av biobränsle och en som kommer från förbränning av fossila bränslen, men de förra anses ingå i det naturliga kolkretsloppet. Tanken är att ny växtlighet ska binda koldioxiden som släpps ut vid förbränningen av bioenergi, så att det i slutändan blir vad man kallar koldioxidneutralt. Koldioxiden som frigörs från fossila bränslen togs upp ur atmosfären av växter och annan levande biomassa som fanns för många miljoner år sedan, och förstärker därför växthuseffekten, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida. De biogena utsläppen räknas istället av mot Sveriges kolsänka.

Men hela det här resonemanget är en tankevurpa som invaggar oss i falsk trygghet, menar Greenpeace. Organisationen har därför precis lanserat en ny sajt, där även de biogena utsläppen redovisas, ”så att beslutsfattare, journalister och allmänhet får en tydlig bild över alla utsläpp inom Sveriges gränser”.

– Utsläpp är utsläpp och kolsänka är kolsänka, oavsett hur mycket olje- och skogsindustrierna försöker blanda ihop de två. Det blir ett alibi för olje- och skogsindustrin att fortsätta skövla natur för att sälja mer bränsle. Fossila bränslen är sämst, men biobränslen är också jättedåliga. Vi vill se satsningar på saker som faktiskt är bra, säger Markus Mattisson.

Läs mer: 

Biobränsle – räddning eller räknebluff 

Klimatutsläppen ökar efter pandeminedgång

Inget land gör tillräckligt enligt klimatindex

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV