Radar · Nyheter

Ökad punktlighet på landets järnvägar

Fredrik Sandberg/TT | Det är skillnad på tåg och tåg, men generellt sett kommer de flesta tåg i Sverige fram i tid.

Fler tåg kommer fram i tid, enligt statistik från statliga Trafikanalys. Men ökningen är minimal, och skillnaderna i landet stora.

Statliga myndigheten Trafikanalys presenterar varje kvartal statistik över punktligheten på svenska järnvägar. För 2017 var 90,3 procent av tågen punktliga, i siffran tillåts en försening på högst fem minuter. Punktligheten är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2016, siffran har dock legat omkring 90 procent de senaste fem åren.

Det är dock stor skillnad på tåg och tåg. Det som av Trafikanalys definieras som långdistanståg, interregionala tåg så som fjärr-, natt- eller snabbtåg, hade en punktlighet på bara 78 procent.

Statistiskt sett var den jobbigaste tågmånaden förra året inte en med vinterväder utan maj, då endast 67 procent av långdistanstågen kom fram i tid.

Totalt var tågen under förra året försenade 47 000 timmar, enligt rapporten. I genomsnitt var ett försenat tåg åtta minuter efter tidtabell. För långdistanståg var den siffran 15 minuter.

Förseningarna i norra delen av landet var längre i form av antal försenade minuter för genomsnittståget, men sammantaget står storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland för 55 procent av alla förseningstimmar under året.

1,7 procent av de planerade tågen ställdes in under året.
Om man med punktlighet menar tåg som anländer precis i tid, eller till och med före utsatt tidtabell så var punktlighetssiffran för förra året 66 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV