Radar · Inrikes

Kollektiva resor ökar – men är färre än före pandemin

Trots att 2023 var det första året som inleddes utan restriktioner sedan coronapandemins start ökade inte svenskarnas resande. Antalet resor låg på ungefär samma nivå som 2022 med drygt 3,7 miljarder huvudresor uppger Trafikanalys i sammanställningen Resvanor i Sverige 2023.

Under 2023 gjordes resor på motsvarande drygt 75 miljarder kilometer med bil, 27 miljarder med kollektivtrafik, 2,1 miljarder med cykel och 1,2 miljarder till fots, enligt statistik från den nationella resvaneundersökningen 2023. Övriga färdsätt inklusive flyg stod för drygt 18 miljarder kilometer.

Sedan 2019 har primärt resor till eller från arbetsplats, skola eller i tjänsten minskat med 18 procent. Men dessa resor står fortfarande för mer än hälften av de drygt 2 miljoner resorna.

Årets siffror visar på en ökning för kollektiva färdsätt. Ökningen sedan 2022 är 17 procent, men är fortsatt 15 procent lägre än 2019. Bil är det dominerande färdsättet och står för drygt hälften av resorna, där antalet bilresor i år ligger på ungefär samma nivå som 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV