Tag: Kapitalism

Berättelsen styr världen

Glöd – Debatt

Vår förlorade klangbotten

Glöd – Under ytan

Kapitalismen krymper världen

Krönika

Ekonomi für alle

Radar – Nyheter

”All politik är identitetspolitik”

Energi – Recension

En frihetlig och jordnära marxism

Glöd – Under ytan

Huset som samhällsanalys

Energi – Recension

Sexroboten Harmony gör relationer till varor

Krönika

Pengar finns inte

Krönika