Zoom

De vill driva frågan om basinkomst i riksdagen

Miljöpartiet är det parti med flest basinkomstförespråkare.

Inget av partierna i riksdagen har tagit ställning för basinkomst. Men det finns flera enskilda riksdagskandidater som är positiva till frågan. En av dem är Hanna Wagenius, som står på Centerpartiets riksdagslista.
– Basinkomst är inget jag driver politiskt, men om jag fick bestämma skulle ett grundtrygghetssystem införas, säger hon.

Syre har tidigare skrivit om att flera småpartier utanför riksdagen förespråkar basinkomst men att inget av de större partierna driver frågan. Dock finns det enskilda riksdagskandidater som är positiva till basinkomst.

Flest tycks finnas inom Miljöpartiet, där också frågan om basinkomst varit på tapeten sedan 1980-talet. Även om begreppet medborgarlön – som basinkomsten då kallades – togs bort från programmet 2013 är frågan levande bland gräsrötterna. Det går att utläsa från alla de motioner om basinkomst som lämnades in till Miljöpartiets kongress i höstas. Flera av motionärerna ställer nu upp i valet.

En av dem är Rebecka Le Moine, som rankas redan på plats fem på Miljöpartiets rikslista. Hon sitter i dag i riksdagen och har där motionerat om att utreda basinkomst, plus har motionerat för basinkomst även inom partiet. Längre ned på rikslistan finns ytterligare tre personer som är positiva till basinkomst, se faktaruta längre ned.

Rikslistorna gäller i alla valkretsar, vilket innebär att du kan rösta på dessa kandidater var du än bor.

Utöver kandidaterna på rikslistorna finns minst 19 basinkomstförespråkare som går att hitta på partiets kretslistor till riksdagen. Kretslistorna är de listor som hör till valkretsarna och för att rösta på dessa kandidater måste du själv bo i den valkrets som kretslistan gäller för. Om en kandidat får många kryss ökar chansen att denna kommer in i riksdagen.

Förutom dessa 19 basinkomstförespråkare vill ytterligare tre kandidater på kretslistorna till riksdagen införa systemet koldioxidavgift och utdelning – ett system som liknar basinkomst på så vis att intäkterna från en ny koldioxidavgift som införs delas ut direkt till medborgarna.

Niclas Malmberg (MP) är en av dem. Han står på tredje plats på Uppsalas kretslista till riksdagen, och har under hösten skrivit debattartiklar om att införa koldioxidavgift och utdelning.

– Jag kommer behöva mycket kryss för att kunna kryssas in i riksdagen, eftersom vi nog inte kommer få mer än ett mandat härifrån, men omöjligt är det inte, säger han.

Minst en C-kandidat positiv till basinkomst

Även Centerpartiet har en riksdagskandidat som är positiv till basinkomst. Hanna Wagenius står på plats 29 på den rikslistan och på första plats på Jämtlands kretslista till riksdagen.

– Får jag välja är det precis det jag vill införa, säger hon, och syftar på det grundtrygghetssystem som Centerpartiets ungdomsförbund driver.

Det går ut på att avskaffa dagens socialförsäkringar och istället ersätta dessa med en basinkomst på en nivå som går att överleva på. De som vill ha en högre inkomst än detta vid sjukdom eller arbetslöshet behöver teckna privata försäkringar.

Centerpartiets ungdomsförbunds idé om ett grundtrygghetssystem skiljer sig alltså från andra förslag om basinkomst där man tänker sig att basinkomsten främst skulle ersätta försörjningsstödet, och att dagens inkomstbaserade former av sjukpenning och arbetslöshetsförsäkring skulle finnas kvar.

Några andra inom Centerpartiet som är positiva till en sorts basinkomst är Centerstudenter. Till Centerpartiets senaste partistämma lämnade de in en motion om att de ville införa en negativ inkomstskatt, som kan ses som en variant av basinkomst, samtidigt som man vill att barnbidraget enbart ska gå till personer under en viss inkomstnivå. Sex personer från centerstudenter kandiderar nu till riksdagen, men det är oklart om just de driver frågan om basinkomst eller negativ inkomstskatt.

Centerstudenternas förslag om att driva frågan om negativ inkomstskatt avslogs dock på partistämman, med motiveringen att en ”universell basinkomst” skulle ta för mycket resurser från offentliga verksamheter som skola och vård, och innebära för höga skatter på arbete.

Två förespråkar basinkomst i Vänsterpartiet

Inte alla partier har rikslistor. Vänsterpartiet hör till de partier som låter sina riksdagsledamöter bli valda enbart genom kretslistorna i valkretsarna.

Valter Mutt som tidigare var riksdagsledamot för Miljöpartiet, slutade som politiskt aktiv där när MP började samarbeta med L och C i januariavtalet
Valter Mutt som tidigare var riksdagsledamot för Miljöpartiet, slutade som politiskt aktiv där när MP började samarbeta med L och C i januariavtalet. Han startade då Partiet Vändpunkt tillsammans med bland andra Carl Schlyter, men är nu politiskt aktiv i Vänsterpartiet. Foto: Janerik Henriksson/TT 

På Vänsterpartiets kretslistor till riksdagen går det att hitta två kandidater som är positiva till basinkomst, i varje fall såvitt Syre erfar, en i Västerbotten och en i Göteborg. Men dessa går alltså bara att rösta på om du själv bor i respektive valkrets.

Basinkomstförespråkaren i Göteborg är Valter Mutt, som tidigare motionerade för basinkomst i riksdagen när han var miljöpartistisk ledamot, och som sedan gick över till Partiet Vändpunkt, som har med basinkomst i sitt valmanifest.

– Det är klart jag kommer driva basinkomst även i Vänsterpartiet, säger han.

Han tror dock inte chansen är så stor att han kommer in i riksdagen. Detta eftersom han står på plats 21 på Göteborgs kretslista, och eftersom vänstern saknar kryssningskultur, enligt Mutt.

Vänsterpartiet har även riksdagskandidater som förespråkar koldioxidavgift och utdelning. Dessa finns i valkretsarna Jönköpings län och Värmlands län, se faktaruta.

Liberalerna har några kandidater

I Liberalerna saknas kandidater till riksdagen som förespråkar basinkomst, såvitt Syre erfar. Däremot finns två kandidater till regionfullmäktige som vill testa basinkomst, och två till kommunfullmäktige som är positiva till systemet med koldioxidavgift och utdelning. Deras motioner röstades dock ned vid Liberalernas landsmöte i höstas, med bland annat motiveringen om att en basinkomst skulle bli svårt att finansiera och att Sverige redan har en koldioxidskatt, vilket Syre skrivit om tidigare.

Liberalerna har dock som parti tagit beslut om att förändra försörjningsstödet på två sätt som stämmer in på några av kriterierna för basinkomst. De vill utreda om försörjningsstödet kan individualiseras, till skillnad från i dag där nivån på försörjningsstödet beräknas efter hushållets inkomst.

En annan förändring är att Liberalerna vill rucka på dagens regler där din inkomst dras av krona för krona från försörjningsstödet. Men den så kallade jobbstimulansen når enbart ett fåtal och har kritiserats av Socialstyrelsen för att vara för krångligt utformad, vilket Syre skrivit om tidigare.

Förutom dessa två frågor skiljer sig Liberalernas syn på försörjningsstöd mycket från idén om basinkomst. De vill ha samma hårda krav på att söka jobb som i dag – om inte ännu hårdare – och det strider mot basinkomstens idé om att pengarna ska delas ut villkorslöst.

Bland resterande partier har Syre inte kunnat hitta några kandidater som driver frågan om basinkomst eller avgift och utdelning, eller är positiva till dessa frågor.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

Därför vill Fi införa basinkomst: ”En frigörelsereform”

Partiet Vändpunkt vill ha universell basinkomst – för miljöns skull

Minsta basinkomstpartiet vill införa basinkomst åt alla

Piratpartiet: Inför basinkomst för frihetens skull

Enhet samarbetar med konspirationsteoretiker som har högerextrema kopplingar

Politikerna i riksdagspartierna som vill införa basinkomst eller avgift och utdelning

Miljöpartiet

Rebecka Le Moine, plats 5 på Miljöpartiets rikslista.
Har motionerat om basinkomst både som riksdagsledamot och på MP:s senaste kongress.

Lotta Hedström, plats 30 på Miljöpartiets rikslista.
”Jag är definitivt fortfarande för basinkomst och tänker verka för det om jag skulle bli invald i riksdagen igen”, skriver hon i ett mejl till Syre.

David Ling, plats 31 på Miljöpartiets rikslista.
Är positiv till basinkomst, har inte drivit frågan jätteaktivt, men har bland annat jobbat för att det ska finnas kvar i partiprogrammet vid senaste partiprogramsrevideringen. ”Jag ser partiets politik som steg på vägen mot basinkomst!” skriver han i ett mejl till Syre.

Marléne Tamlin, plats 39 på Miljöpartiets rikslista.
Driver på och stödjer MP:s förslag om att bygga ihop arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och försörjningsstödet till ett sömlöst trygghetssystem. Hon ser detta som ett första steg till att skapa en villkorslös grundtrygghet för alla i form av en basinkomst.

Nils Seye Larsen, plats 2 på Västerbottens kretslista till riksdagen.
Är positiv till en basinkomst som täcker de grundläggande behoven, samtidigt som dagens inkomstbaserade försäkringar ska finnas kvar. Driver dock inte frågan aktivt, uppger han per mejl.

Johannes Wretljung Persson, plats 2 på Västmanlands läns lokala kretslista till riksdagen.
Tror att ett bättre och mer samordnat trygghetssystem är första steget i att nå visionen om basinkomst. Har internt i partiet lyft vikten av basinkomst i olika forum när det funnits möjlighet till det. Har dock inte i någon större utsträckning aktivt drivit frågan i större skala, skriver han i ett mejl.

Stina Bergström, plats 2 i Värmland läns kretslista till riksdagen och plats 10 på Uppsala läns kretslista till riksdagen.
Har suttit i riksdagen tidigare och då skrivit motioner om basinkomst. Kommer fortsätta driva frågan i riksdagen om hon får en plats där igen, säger hon till Syre.

Niclas Malmberg, plats 3 i Uppsala kretslista till riksdagen
Har suttit i riksdagen tidigare och då skrivit motioner om avgift och utdelning. Driver nu frågan lokalt och kommer fortsätta med det även i riksdagen om han kommer in.

Maj Ardesjö. plats 3 Dalarnas läns kretslista till riksdagen.
Har skrivit under två motioner om basinkomst till MP:s senaste kongress.

Micke Seid, plats 3 Gotlands kretslista till riksdagen och plats 24 Stockholm stads kretslista till riksdagen.
Har skrivit under en motion till MP:s kongress om att införa universell basinkomst för alla.

Nicklas Adamsson, plats 4 Södermanlands län kretslista till riksdagen.
Har skrivit under tre motioner till MP:s kongress om dessa frågor, bland annat om att införa universell basinkomst för alla.

Karin Jansson, plats 8 Gävleborgs läns kretslista till riksdagen.
Har länge drivit frågan om basinkomst inom Miljöpartiet och utåt. Har motionerat om basinkomst till Miljöpartiets senaste kongress. Är regionråd i Gävleborg och ordförande i MP Gävleborg som är positiva till basinkomst.

Hanna Klingborg, plats 9 Stockholms läns kretslista till riksdagen.
Har skrivit under en motion om basinkomst till MP:s senaste kongress.

Peter Östevik, plats 10 Västmanlands läns kretslista till riksdagen.
Har skrivit under en motion om basinkomst till MP:s senaste kongress, samt är positiv till avgift och utdelning.

Erik Wahlström, plats 11 Uppsala läns kretslista till riksdagen.
Har skrivit under en motion om att MP ska jobba för ett basinkomstsystem med negativ inkomstskatt för de med låga eller inga inkomster.

Amie Ringberg, plats 12 Kalmar läns kretslista till riksdagen.
Har skrivit motion om koldioxidskatt och utdelning.

Olle Berglund, plats 14 Dalarnas läns kretslista till riksdagen.
Har skrivit under tre motioner till MP:s kongress, bland annat om att MP borde verka för att en basinkomstgaranti införs.

Johanna Ghattas, plats 15 Örebro läns kretslista till riksdagen.
Har skrivit motion om koldioxidskatt med utdelning.

Jan Gustavsson, plats 18 Östergötlands läns kretslista till riksdagen.
Skrev under en motion om basinkomst till MP:s senaste kongress.

Sabina Rossini, plats 19 Gävleborgs läns kretslista till riksdagen.
Skrev under en motion om basinkomst till MP:s senaste kongress om att uppmana riksdagsgruppen och partistyrelsen att ta vara på varje möjligt steg, stort eller litet, till basinkomst och att opinionsbilda för basinkomst.

Ulrika Lundblad, plats 20 Uppsala läns kretslista till riksdagen.
Har till MP:S kongress skrivit under två motioner om basinkomst.

Peter Söderlund, plats 24 Stockholms läns kretslista till riksdagen.
Har inte hunnit med att vara så aktiv, men har talat om basinkomst i olika sammanhang, uppger han per mejl.

Jan Lindholm, plats 24 Dalarnas läns kretslista till riksdagen.
Anser att det vore en bra reform som minskar mycket av dagens byråkrati, uppger han i ett mejl.

Johan Thunberg, plats 34 Göteborgs kretslista till riksdagen, samt Västra Götalands läns västra kretslista och Västra Götalands läns norra kretslista till riksdagen. 
Har inom Grön ungdom jobbat i en arbetsgrupp som kom fram till att försörjningsstödet borde ersättas med en basinkomst, och har även drivit basinkomst på MP:s kongress, uppger han per mejl.

Gabi Rehbinder, plats 35 på Stockholms kretslista till riksdagen.
Har inför MP:S kongress skrivit under två motioner om basinkomst, bland annat om att införa en universell basinkomst för alla.

Anna Kers Hagberg, plats 57 på Stockholms kretslista till riksdagen.
Har till MP:s kongress skrivit under två motioner om basinkomst.

Utöver ovanstående finns en del politiker i MP som är positiva till basinkomst, men som enbart ställer upp i regionvalet eller i kommunvalet. De flesta av de ovanstående ställer även upp i antingen regionfullmäktige, till kommunfullmäktige eller både och.

Vänsterpartiet

João Figueiredo, plats 10 Jönköpings kretslista till riksdagen.
Har motionerat om koldioxidavgift och utdelning vid V:s senaste kongress.

Agne Sandberg, plats 14 Värmlands kretslista till riksdagen.
Har motionerat om koldioxidavgift och utdelning vid V:s senaste kongress.

Valter Mutt, plats 21 på Göteborgs kretslista till riksdagen.
Har länge drivit frågan om basinkomst som politisk aktiv i MP och Partiet Vändpunkt och vill nu driva frågan inom V.

Mikael Jakobsson, plats 25 på Västerbottens kretslista till riksdagen.
Sympatiserar med tanken att ersätta försörjningsstödet med en basinkomst, men har inte drivit frågan inom partiet.

Centerpartiet

Hanna Wagenius, plats 29 på den rikstäckande listan och första plats på Jämtlands läns kretslista till riksdagen.

Centerstudenter lämnade till senaste partistämman in en motion om negativ inkomstskatt. Bland dessa finns sex riksdagskandidater som står på kretslistor till riksdagen. Ingen av dem nämner dock basinkomst eller grundtrygghetssystem som sina främsta frågor, och Syre har inte kontrollerat om de driver frågan om basinkomst.

Liberalerna

Liberalerna saknar kandidater till riksdagen som förespråkar basinkomst eller koldioxidavgift och utdelning, såvitt Syre erfar. Men några kandidater finns till regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Helena Mischel, står på listan till regionfullmäktige i Stockholm.
Skrev under en motion till Liberalernas senaste landsmöte om att genomföra ett försök med basinkomst samt en motion om att Liberalerna skulle arbeta för ett svenskt avgifts- och utdelningssystem för minskade koldioxidutsläpp.

Tobias Davidsson, står på listan till regionfullmäktige i Stockholm.
Skrev under en motion till Liberalernas senaste landsmöte om att genomföra ett försök med basinkomst samt en motion om att Liberalerna skulle arbeta för ett svenskt avgifts- och utdelningssystem för minskade koldioxidutsläpp.

Per Håkansson, står på listan till kommunfullmäktige i Sundbyberg. 
Skrev under en motion om avgift och utdelning på Liberalernas senaste landsmöte.

Jan Lenander, står på listan till kommunfullmäktige i Göteborg.
Skrev under en motion om avgift och utdelning på Liberalernas senaste landsmöte.

Kristdemokraterna

Bland motionerna till KD:s riksting saknas förslag om basinkomst, medborgarlön eller koldioxidavgift och utdelning. Syre kan därför inte hitta några kandidater som är positiva till basinkomst inom Kristdemokraterna.

Moderaterna

Moderaterna är generellt negativa till bidrag, och Syre har i Moderaternas senaste motionsbok inte kunnat hitta några motioner om basinkomst, medborgarlön eller koldioxidavgift och utdelning. Den kandidat som enligt denna sida skulle ha varit positiv till basinkomst år 2014 är inte längre aktiv i partiet.

Socialdemokraterna

Bland motionerna till Socialdemokraternas senaste landsdagar saknas förslag om basinkomst, medborgarlön eller koldioxidavgift och utdelning. Syre kan därför inte hitta några kandidater som är positiva till basinkomst inom S. De två kandidater som enligt denna sida skulle ha varit positiv till basinkomst år 2014 tycks inte ställa upp i årets val.

Sverigedemokraterna

Bland motionerna till SD:s senaste landsdagar saknas förslag om basinkomst, medborgarlön eller koldioxidavgift och utdelning. Syre kan därför inte hitta några kandidater som är positiva till basinkomst inom Sverigedemokraterna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV