Radar · Basinkomst

Rebecka Le Moine (MP): ”Utred basinkomst för alla”

Rebecka Le Moine (MP) är en av flera riksdagsledamöter som nämner basinkomst i sina motioner.

Det finns en hel del frågetecken kring basinkomst. Därför borde staten utreda effekterna, anser miljöpartisterna Rebecka Le Moine och Mats Berglund som nyligen lämnade in en motion i frågan. Även en socialdemokrat föreslog i sin motion en modell som liknar basinkomst.

I flera år i rad har Miljöpartiet lämnat in motioner om att det borde tillsättas en utredning för basinkomst. Så skedde även nu i höstas innan den allmänna motionstiden gick ut.

Mats Berglund (MP), som sitter i socialförsäkringsutskottet och Rebecka Le Moine (MP), som kandiderar till posten som Miljöpartiets språkrör, betonar att jobb försvinner i och med teknikutvecklingen. Bland annat hänvisar de till en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning där det tas upp att vartannat jobb har automatiserats inom 20 år.

– En arbetslinje utan arbeten i tillräcklig mängd hotar att urarta till disciplineringsinstrument.(…) Det är mer effektivt att avskaffa fattigdomen själv än att försöka åtgärda dess följdproblem, skriver Rebecka Le Moine (MP) och Mats Berglund (MP) varav det sistnämnda är ett citat från Martin Luther King.

Miljöpartiet har tidigare enats under sin kongress om att basinkomst måste utredas, eftersom det finns ”många frågetecken med basinkomst”, vad gäller finansiering, villkor och effekter. Därför vill de låta göra en statlig offentlig utredning om basinkomst, står det i motionen.

– Tanken är att det ska finnas en trygghet för alla. Det kan bli som en upptrappning där basinkomst först ges till dem som saknar inkomster och sedan till allt fler. Visionen är en basinkomst för alla, säger Rebecka Le Moine.

Socialdemokrat motionerade om koldioxidskatt

En del förespråkar att basinkomst borde finansieras bland annat genom koldioxidskatt. Och att införa en koldioxidskatt liknande den som finns i Kanada, motionerade socialdemokraten Magnus Manhammar om.

– De med låg inkomst som också orsakar låga utsläpp får lika mycket i återbäring som de med hög inkomst som orsakat större utsläpp. I det liknar skatten och återbäringen delvis en medborgarlön eller basinkomst. Skatten får alltså en fördelningspolitisk effekt, skriver Magnus Manhammar (S) i sin motion, och hänvisar till att ett sådant system finns i Kanada.

Men pengarna från sådana miljöskatter skulle dock inte räcka till en basinkomst som gick att leva på, vilket är tanken med basinkomst, utan då skulle det behövas fler finansieringskällor.