Zoom

Partiet Vändpunkt vill ha universell basinkomst – för miljöns skull

I partiprogrammet står det att Partiet Vändpunkt vill ersätta mål för BNP-tillväxt med mål för samhällsutveckling, hälsa och miljö.

För Partiet Vändpunkt är basinkomst ett av flera sätt att skapa en ekonomi inom planetens gränser. Den ska delas ut till alla, utan villkor. Samtidigt ska skatten höjas för hög- och medelinkomsttagare. 
– Vi får ett samhälle med mycket högre livskvalitet, säger Gunnar Brundin, partiledare.

Partiet Vändpunkt bildades 2019 av bland annat före detta politiker från Miljöpartiet. Grundaren Carl Schlyter bröt sig ur MP i protest mot att regeringen gick med på samarbeta med Centerpartiet och Liberalerna i januariavtalet, som skulle innebära nyliberal politik enligt Schlyter.

I dag har Schlyter slutat som politiskt aktiv även i Partiet Vändpunkt för att istället jobba på Greenpeace, men partiet lever vidare. En av partiets allra viktigaste frågor rör basinkomst. Men till skillnad från Fi:s basinkomst, som Syre skrivit om tidigare, vill Partiet Vändpunkt att basinkomsten ska vara universell. Det innebär att basinkomsten delas ut till alla vuxna, oavsett inkomst – inte bara till låginkomsttagare.

– Basinkomst går oavkortat till alla permanent bosatta i Sverige, utan några som helst villkor. Det är grunden, säger Gunnar Brundin, en av två talespersoner i Vändpunkt, som anser att basinkomst borde införas stegvis i Sverige.

Så ska basinkomsten finansieras

Tanken är att basinkomsten bland annat ska finansieras genom höjda skatter för medel- och höginkomsttagare. Det skulle innebära att dessa i princip betalade tillbaka den basinkomst som de fått.

En annan finansieringskälla är nyinförda klimat- och miljöskatter, och att i högre grad beskatta företag med hög teknikutveckling.

”Den tekniska utvecklingen är något som dagens generation har ärvt från tidigare generationer och det är rimligt att alla, inte bara de som lönearbetar just nu, får del av detta välstånd. När de som äger robotar får allt mer pengar är det rimligt att dessa även beskattas mer”, står det i Partiet Vändpunkts partiprogram.

En annan finansieringskälla till basinkomsten är dagens försörjningsstöd, och att kostnaden för administrationen av det skulle upphöra. Även garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättning skulle ersättas av en basinkomst, som skulle vara högre än dagens garantinivå, uppger partiet.

”Basinkomst stoppar den känsla av förnedring och kontroll som dagens bidragssystem kan innebära. En basinkomstmodell minskar administrationen och låter människor själva söka meningsfull sysselsättning på egna villkor”, står det i partiprogrammet.

Partiet tänker sig en basinkomst som skulle vara högre än nuvarande nivåer av garantinivån på sjukersättningen som ligger på mellan 9 982 kronor och 11 190 kronor per månad. De inkomstbaserade ersättningarna skulle finnas kvar för dem som haft arbeten med högre lön, och som därmed också får en högre sjukersättning.

Basinkomst som en del i omställningen

Partiet ser basinkomst som ett led i att skapa ett samhälle som inte är fixerat vid ekonomisk tillväxt. De tänker sig att runt 20 procent av befolkningen skulle försörja sig på basinkomsten och i stället för att arbeta skulle de engagera sig ideellt i lokalsamhället. Av dem som jobbar skulle merparten arbeta deltid, enligt den arbetstidsförkortning som partiet vill genomföra.

En del ekonomer anser att om arbetstidsförkortning skulle införas skulle tillväxten minska, vilket skulle göra det svårt för Sverige att upprätthålla samma nivå på dagens välfärd, som sjukvård och skola. Men Partiet Vändpunkt ser ändå tillväxten som ohållbar.

– Vi har ett expansivt samhälle som tar över mer och mer av vår natur. Klimatet och den massutrotning av den biologiska mångfalden som vi står inför gör att vi måste göra en radikal omställning av ekonomin. Detta kan komma att innebära att människor tvingas flytta, byta jobb och kanske omskola sig för att exempelvis lära sig ekologiskt lantbruk och skogsbruk. Basinkomsten underlättar hela omställningen och är helt nödvändig att genomföra, säger Gunnar Brundin.

Dessutom hänvisar han till att en stor majoritet är missnöjda med att arbeta och bara gör det för pengarnas skull, enligt en studie som Roland Paulsen nämner i boken Tänk om: En studie i oro.

– Med basinkomst och arbetstidsförkortning får vi ett samhälle med mycket högre livskvalitet där vi lever inom planetens gränser, säger Gunnar Brundin.

Partiet Vändpunkt vill reformera bankerna och finansmarknaden. I dag producerar Riksbanken bara en liten del av pengarna. I stället är det affärsbankerna som skapar mest pengar digitalt, till exempel när de lånar ut till bostadslån, vilket Syre skrivit om tidigare.

Partiet vill i stället låta Riksbanken återta kontrollen över penningutgivningen. På så vis skulle Riksbanken kunna ge direkt stöd till landsbygd och exempelvis basinkomst, menar Gunnar Brundin.

”Partiet Vändpunkt har bildats för att flytta samhällets fokus från ständigt ökad konsumtion till social och ekologisk hållbarhet, från tillväxt till tillit”, står det i deras principprogram.

Det är oklart hur stora Partiet Vändpunkt skulle bli i ett riksdagsval, eftersom de bildades först efter riksdagsvalet 2018. Men när det var val till EU-parlamentet 2019 fick de 5171 röster, vilket motsvarar 0,12 procent.

Förutom till riksdagen ställer Partiet Vändpunkt upp i kommunalvalet i Malmö, Kristianstad, Eslöv, Älmhult, Ljungby, Växjö, Järfälla och Uppsala. Kommunerna har lägre spärr än riksdagen, ofta 2 procent.

Förutom Fi och Partiet Vändpunkt intervjuar Syre också Piratpartiet, Basinkomstpartiet och Enhet.

Läs mer:

Därför vill Fi införa basinkomst: ”En frigörelsereform”

Vad är basinkomst eller medborgarlön: Här är grunderna

Sex förslag: Så skulle en basinkomst kunna se ut i Sverige