Energi · Syre förklarar

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

På orten Maricá, Brasilien, finns basinkomst permanent sedan en tid tillbaka.

Du kanske har hört talas om medborgarlön – en tanke om att alla ska få en inkomst att leva på. Men vet du att basinkomst är samma sak? Och har du koll på vad begreppet innebär? Syre förklarar basinkomst.

Basinkomst, även kallat medborgarlön, är att exempelvis staten ger en lön regelbundet till människor i ett geografiskt område, enbart i egenskap av att de är människor. De behöver inte jobba eller prestera på andra sätt för att få pengarna. Det kan liknas vid dagens barnbidrag fast för vuxna.

Pengarna ska gå att leva på

Grundtanken med basinkomst är att summan ska vara tillräckligt hög så att den går att att leva på. Vissa menar att det kan handla om kanske runt 10 000 – 13 000 kronor i dagens penningvärde. Men det finns också forskare som menar att partiell basinkomst skulle kunna införas på kanske runt 5 000 kronor, vilket då skulle innebära att personen ofta skulle behöva skaffa en inkomst även på andra sätt.

Så skiljer sig basinkomst mot pengarna från socialtjänsten

Basinkomst skiljer sig på flera sätt åt från det ekonomiska stöd som socialtjänsten ger i dag. För att beviljas försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, måste du varje månad visa upp för socialsekreteraren utdrag från ditt bankkonto och att du har sökt ett visst antal jobb, annars riskerar du att nekas bidraget. Dessutom går försörjningsstödet inte till individen utan till hushållet. Det innebär att om du lever med någon som har en månadslön nekas du försörjningsstöd eftersom den personen väntas försörja dig. Basinkomst skiljer sig åt på så vis att den skulle gå till individen – inte hushållet – och du skulle inte behöva söka jobb för att få pengarna. Du skulle också få göra vad du ville med pengarna.

Basinkomst till alla – eller enbart medborgare?

Det finns olika uppfattningar om vilka som bör få basinkomst. Å ena sidan finns det vissa som anser att pengarna enbart borde ges till medborgare. Men det skulle i så fall bli en försämring för alla personer i Sverige som lever med permanent uppehållstillstånd, och som i dag har tillgång till nuvarande trygghetssystem. Å andra sidan finns det vissa som anser att alla borde få basinkomst – även personer som i dag inte omfattas av trygghetssystemet –  till exempel papperslösa och EU-migranter.

Basinkomst även till de rika?

Det finns också olika uppfattningar om i fall basinkomst bör ges till alla, oavsett inkomst. Grundtanken med basinkomst är att den borde vara som barnbidraget, fast för vuxna, och ges även till höginkomsttagare. De pengarna skulle sedan kunna betalas tillbaka till staten i form av skatt på inkomsten eller höjd moms. Andra anser att basinkomst borde gå enbart till de med lägre inkomster. Den som inte har någon inkomst alls skulle då få hela basinkomsten, sedan trappas basinkomsten av ju mer du tjänar. De rika får ingen basinkomst alls. Ett annat ord för detta är negativ inkomstskatt. Men till skillnad från dagens försörjningsstöd som generellt räknas av krona för krona om du börjar jobba lite grann, skulle basinkomsten kunna utformas så att du får behålla en viss procent av lönen samtidigt som du får basinkomst. På så vis skulle inte basinkomsten bli en fattigdomsfälla, utan  du skulle fortfarande tjäna mer om du jobbade än om du bara tog emot basinkomsten. Jobben skulle på så vis kunna leda till att du får mer erfarenhet som kan leda till andra yrken som ger bättre betalt.

Här finns basinkomst

Det påstås ofta att basinkomst inte finns någonstans i världen, men det är inte sant. I staden Maricá, Brasilien, ges alla invånare med låg- eller medelinkomst en summa pengar varje månad. Om de skulle tjäna mer pengar än tidigare får de ändå behålla hela basinkomsten. Totalt får runt 42 000 personer där basinkomst, men målet är att alla på orten ska få basinkomst i framtiden.

Även i Iran och i den amerikanska delstaten Alaska finns kontantstöd som påminner om basinkomst. Dessutom pågår en rad olika tillfälliga basinkomstförsök runt om i världen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV