Zoom

4 argument för kortad arbetstid – och 3 emot

I Spanien blev det i mars klart att landet ska genomföra ett försök med en fyradagarsvecka på 32 timmar, i vad som kanske kan bli världens största studie.

Att gå ned i arbetstid med bibehållen lön kan låta skönt. Dessutom har det flera fördelar på samhällsnivå. Men det finns också argument emot arbetstidsförkortning. Här är de främsta vattendelarna.

Hälsan

Studier visar att arbetstidsförkortning med full lön leder till upplevd förbättrad hälsa. I vissa fall minskar också sjukskrivningarna och personalen får bättre sömn. Forskarna tror att om arbetstidsförkortning införs skulle det kunna leda till att folk i tyngre yrken orkar arbeta ända fram till pensionsåldern. Att gå ner i arbetstid och samtidigt i lön riskerar dock att orsaka stress över den egna ekonomin.

Klimatet

Forskning visar att arbetstidsförkortning leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Störst skillnad blir det om personen går ner både i tid och lön, eftersom konsumtionen då minskar. Men även med bibehållen heltidslön är det troligt att arbetstidsförkortning skulle leda till minskade koldioxidutsläpp. Det hänger ihop med att folk antas bli mindre produktiva om de jobbar färre timmar. Det i sin tur skulle göra att lönerna inte höjdes lika mycket, och BNP-tillväxten skulle minska. Med lägre tillväxt skulle det antagligen också bli mindre koldioxidutsläpp.

Jämställdheten

Om kortare arbetstid blev norm är det troligt att färre kvinnor skulle gå ner till deltid. Det skulle kunna leda till att kvinnor och män fick mer jämlik inkomst, och att män skulle ta större ansvar för barn och hushållsarbete när de arbetade kortare dagar, vilket i sin tur skulle ge kvinnor mer fritid. Dessutom skulle antagligen synen på arbete förändras. Att ta hand om barn och äldre, som kvinnor oftare gör obetalt, skulle eventuellt värderas högre.

Rättvisare fördelning av produktiviteten

Teknik och effektiviseringar gör att vi presterar mer på kortare tid än förr. Trots detta går en allt mindre del av de ökade vinsterna i företagen till löntagarna. I industrin måste man exempelvis gå så långt tillbaka som till det tidiga 1900-talets början för att finna att en lika låg andel av företagens inkomster tillföll löntagarna som de gjorde år 2013, enligt SVT:s dokumentär Lönesänkarna som kom ut samma år. Dessa ökade vinster skulle kunna omfördelas till mindre arbetstid, högre lön eller kontantstöd till invånarna. Dessutom visar exempelvis studien från Island att produktiviteten ökar vid kortare arbetstid.

Forskning visar att arbetstidsförkortning leder till minskade utsläpp av växthusgaser
Forskning visar att arbetstidsförkortning leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Foto: AP/TT

Argument emot arbetstidsförkortning

Tillväxten

BNP skulle troligtvis öka i lägre takt om arbetstidsförkortning infördes. Det i sin tur riskerar att göra det svårare att finansiera välfärden. Särskilt som befolkningen är allt mer åldrande och större krav ställs på att få bra skola, vård och omsorg i takt med att levnadsstandarden höjs. Det är heller inte säkert att sjukskrivningarna eller arbetslösheten skulle minska så mycket att arbetstidsförkortningen betalar igen sig själv.

Konkurrensen

Arbetstidsförkortning skulle leda till att staten skulle behöva ta ut högre skatter, vilket skulle riskera att minska konkurrenskraften internationellt.

Svenska modellen

Ett annat argument är att staten inte borde lagstifta om arbetstidsförkortning, utan den frågan borde göras upp mellan fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna, enligt den svenska modellen.

Källor: Klimatomställningen och det goda livet, Kommunals rapport Tid är pengar, Birgitta Olsson, professor emeritus i företagsekonomi.

Läs mer:

Framtidens arbetstid kan vara förkortad – men här är frågan sval

Så har arbetstiden förändrats

De i partipolitiken vill ha arbetstidsförkortning

Här finns arbetstidsförkortning i Sverige

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV