Zoom

Här finns arbetstidsförkortning i Sverige

Alla som jobbar i Göteborg stad har rätt att gå ner till deltid, men lönen sänks procentuellt.

En del som testat förkortad arbetstid har gått tillbaka till det gamla. Men i Sverige finns ändå många arbetsplatser och företag som ratar 40-timmarsveckan. Syre listar 19 av dem med sex eller sju timmars arbetsdag

Alla anställda i Göteborg stad har sedan 2015 rätt att gå ner till deltid, på samma sätt som föräldrar med små barn har rätt till deltid enligt föräldraledighetslagen. Arbetstidsförkortningen innebär dock också sänkt lön. De som valde att gå ner i tid gjorde det ofta på grund av krävande arbetsförhållanden. De upplevde bättre hälsa men också oro över sämre ekonomi och pension, enligt en ny rapport.

Göteborg, Bäckebol

I snart 20 år har Toyota center Göteborg i Bäckebol haft sex timmars arbetsdag med full lön. Orsaken var att företaget hade ett högt bokningstryck och långa väntetider. Men tack vare nyanställningar och två skift på sex timmar vardera halverades bokningstiden utan att företaget behövde öppna en ny anläggning. Förutom bättre lönsamhet ledde omställningen också till färre sjukskrivningar och att verkstäderna blev attraktiva arbetsplatser för mekaniker som söker arbete.

Halland

Barnmorskorna i region Halland jobbar 32-34 timmar i veckan. Initiativet togs efter diskussioner mellan fackförbund och arbetsgivare, och var ett sätt att locka till sig barnmorskor till den moderatstyrda regionen, som tidigare hade haft kris på sjukhuset, uppger ETC.

Jönköping

Socionomer och socialsekreterare som jobbar med myndighetsutövning på Jönköpings kommun har sju timmars arbetsdagar med bibehållen lön. Det infördes 2017.

I många år har barnmorskor protesterat mot arbetsförhållanden och i Halland lyckades de få ner arbetstiden
I många år har barnmorskor protesterat mot arbetsförhållanden och i Halland lyckades de få ner arbetstiden. Här från en demonstration i Stockholm år 2013. Foto: Klara Westblom TT

Kalmar

Telins rekrytering och konsult rekryterar och hyr ut tjänstemän, chefer och specialister. De testade sex timmars arbetsdag 2018 och har sedan dess haft kvar arbetstidsförkortningen.

Karlskrona

Globus sport webbshop i Karlskrona har sex timmars arbetsdag med full lön. De testade arbetstidsförkortningen 2016, enligt en artikel på Svenskt näringslivs hemsida, och har haft sextimmarsdagarna sedan dess.

Leksand

Svenska Manometerfabriken tillverkar bland annat tryckmätare. I ungefär fyra år har de haft sex timmars arbetsdag, uppger vd:n Daniel Liss.

Ljusdal

Socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen fick år 2018 testa att jobba sjutimmarsdagar. Personalen blev mindre stressad, och folk valde att jobba kvar. Det ledde till att kommunen slapp hyra in konsulter, vilket gav stora besparingar. Slutrapporten från försöket fick titeln Miraklet i Ljusdal. Försöket blev permanent.

Luleå

På Sunderby sjukhus i Luleå har sköterskorna på akuten förkortad arbetstid. Modellen består av två till fyra dagars jobb, sedan två till fyra dagars vila. Arbetstidsförkortningen infördes på prov 2014 och skrevs sedan in permanent i det lokala kollektivavtalet, enligt pressansvarig på region Norrbotten.

Mölndals sjukhus

På operationsavdelningen på Mölndals sjukhus jobbar alla sjuk- och undersköterskor fem dagar i veckan, sex timmar om dagen. Utöver detta har varje medarbetare två timmar i veckan avsatta till utvecklings- och utbildningstid. För att de skulle hinna med anställdes 15 nya sköterskor. På grund av att de nu kunde använda operationssalarna under längre tid ökade produktionen, uppger tidningen Vårdfokus. Arbetstidsförkortningen genomfördes först som ett försök 2015, men blev permanent år 2018.

Norrbotten

Regionen har infört en generösare arbetstidsförkortning för sjuksköterskor som jobbar heltid på natten. Enligt det vanliga avtalet ska en arbetsvecka vara 34 timmar och 20 minuter för den gruppen. Men i region Norrbotten är arbetsveckan på 32 timmar. Även de som arbetar enstaka nätter erbjuds en arbetstidsförkortning.

Norrtälje

Sedan 2019 testar socialkontoret i Norrtälje arbetstidsförkortning. Egentligen skulle försöket ha avslutats i år, men pandemin gjorde det svårt att utvärdera effekterna. Därför har arbetstidsförkortningen förlängts till maj 2022. De som får testa den förkortade arbetstiden är handläggare som jobbar med direkt socialt arbete inom områdena barn och unga, försörjning, arbetsmarknad och integration samt missbruk.

Filimundus, som gör spelappar för barn, har fått mycket uppmärksamhet – även internationellt – för sina sex timmars arbetsdagar
Filimundus, som gör spelappar för barn, har fått mycket uppmärksamhet – även internationellt – för sina sex timmars arbetsdagar. Foto: Jessica Gow/TT

Stockholm

Appföretaget Filimundus har haft sex timmars arbetsdag sedan 2014. Personalen blev gladare, mer fokuserade och konflikterna minskade. De var lika produktiva som innan, sjukskrivningarna minskade med 25 procent och företaget gick fortsatt bra, uppger Filimundus i ett mejl till Syre.

Sundsvall

År 2016 genomförde tre utredningsavdelningar på socialtjänsten i Sundsvall ett försök under ett år med sex timmars arbetsdag. Försöket är nu permanent. Övriga två timmar om dagen förväntas personalen ägna sig åt återhämtning, som att träna eller reflektera.

Vingåkers kommun

Barn- och familjeenheten på socialtjänsten har infört sju timmars arbetsdag permanent. De andra verksamheterna inom socialtjänsten testar det på prov. Vingåker styrs av Socialdemokraterna i samarbete med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Visby

Reklambyrån OSS Creative har haft sex timmars arbetsdag sedan 2016. Arbetstidsförkortningen infördes med motiveringen att personalen skulle bibehålla den kreativa skärpan under hela arbetsdagen. Dessutom gjorde det livet mer lustfyllt, säger dåvarande vd:n i en intervju med SvD.

Värmland

Regionen har bestämt att länets sjukhus ska testa sex timmars arbetsdag på minst en avdelning var. Det var ett av Vänsterpartiets krav för att gå samman med Region Värmlands blågröna styre i ett gemensamt budgetförslag. Beslutet togs hösten 2020.

Västerbotten

Regionen har tre olika modeller för arbetstidsförkortning som erbjuds omvårdnadspersonal inom dygnet-runt-verksamhet i Västerbotten. Men redan 2009 fick sjuksköterskor som jobbar med cancersjuka barn på Norrlands universitetssjukhus i Umeå en av dessa modeller, som kallas 3-3. Där arbetar ingen mer än 88 procent. Om nätter ingår i schemat blir det 85 procent. Men alla får lön för 100 procent, uppger Dagens Medicin.

Örnsköldsvik och Stockholm

Konsultbolaget Brath, som har kontor i Örnsköldsvik och i Stockholm, har haft sex timmars arbetsdag sedan företagets start 2012. Motivet är det skapar återhämtning och gör det lättare att få ihop livspusslet för de anställda. Dessutom anser företaget att det är omöjligt att jobba kreativt i åtta timmar, och att de därför är lika effektiva på sex timmar, uppger vd:n på deras blogg.

Övrigt

Det finns också andra lokala kollektivavtal som innebär arbetstidsförkortning. För medlemmarna i fackförbundet Kommunal är exempelvis arbetstiden för heltid i snitt 37,5 timmar, enligt Kommunals rapport Arbetstid är pengar från 2019. Dessutom innehåller många kollektivavtal arbetstidsförkortning i form av att tid sätts in på en tidsbank, se tidslinjen.

Läs mer:

Framtidens arbetstid kan vara förkortad – men här är frågan sval

Så har arbetstiden förändrats

De i partipolitiken vill ha arbetstidsförkortning

4 argument för kortare arbetstid

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV