Zoom

De i partipolitiken vill ha arbetstidsförkortning

Feministiskt initiativ är ett av de partier som driver frågan om arbetstidsförkortning.

Några mindre partier har gått ut med att hela partiet står bakom att driva frågan om förkortad arbetstid. Men intresse för arbetstidsförkortning finns även inom den gamla kolossen Socialdemokraterna.

Vänsterpartiet

vill ha sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Som ett första steg vill de att staten finansierar ett försök på tre år med sex timmars arbetsdag på ett arbetsställe i varje kommun och landsting i Sverige.

Feministiskt initiativ

arbetar för att normalarbetstiden ska bli sex timmars arbetsdag – alternativt 30 timmars arbetsvecka – med bibehållen lön.

Miljöpartiet

vill sänka normalarbetstiden, enligt deras hemsida, men utan att det specificeras hur mycket. När regeringens Arbetsmiljöstrategi presenterades föreslog dock några av Miljöpartiets riksdagsledamöter, bland andra Rebecka Le Moine, att det borde utredas hur normalarbetstiden kunde sänkas till 35 timmar i veckan.

Reformisterna i Socialdemokraterna

Inför Socialdemokraternas kongress nu i november tog Reformisterna fram en skuggbudget, som bland annat innehöll en arbetstidsreform med sikte mot en 35 timmarsvecka.Visserligen pågår arbetstidsminskning genom en del kollektivavtal, se faktarutor. Men Reformisterna argumenterar, liksom Vänsterpartiet, för att även löntagare som har sämre förhandlingspositioner ska få del av en arbetstidsförkortning.

Läs mer:

Framtidens arbetstid kan vara förkortad – men här är frågan sval

Så har arbetstiden förändrats

4 argument för kortare arbetstid

Här finns arbetstidsförkortning i Sverige