Zoom

Därför vill Fi införa basinkomst: ”En frigörelsereform”

Feministiskt initiativ vill att kommunerna genomför pilotstudier om basinkomst i de kommuner de blir invalda.

De stora riksdagspartierna ratar frågan om basinkomst, även kallat medborgarlön. Men i flera mindre partier är frågan högst levande. Syre presenterar de olika partiernas ståndpunkter i en artikelserie. Först ut är Feministiskt initiativ. 
– Vi ser basinkomst som en frigörelsereform, säger Martin Jordö, Fi:s ekonomiskpolitiska talesperson.

Störst av alla partier under riksdagsspärren är Feministiskt initiativ. För drygt ett år sedan beslutade deras kongress att driva frågan om basinkomst.

– Vi ser oss som ett framtidsparti, och vi tror att vi kommer kunna bygga allianser med andra partier som vill driva frågan om basinkomst, säger Martin Jordö, ekonomiskpolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

Han anser att basinkomst är en feministisk fråga. Dels för att basinkomsten som Fi förespråkar skulle gå till dem som har det sämst ekonomiskt i dag. Det är generellt sett kvinnor, invandrade personer, sjuka och funktionsnedsatta.

Dels är basinkomsten feministisk eftersom den skulle delas ut individuellt, anser Martin Jordö. Dagens försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, som basinkomsten skulle ersätta, beräknas på hela hushållets inkomster. Det innebär att ens partner kan bli försörjningsskyldig och riskerar att leda till en destruktiv relation.

– För 50 år sedan infördes individualiserad beskattning men vi har fortfarande ett bidragssystem som bygger på relationer. Basinkomsten går till individen. Det är en frigörelsereform att få sin egen inkomst och inte bli avhängig en relation, säger Martin Jordö.

Förra valet fick Fi 0,46 procent av rösterna till riksdagen. Men i kommunerna gick det bättre. De sitter nu i 12 kommunfullmäktige i landet, bland annat i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Kiruna och Strömstad.

– I detta val lägger vi krutet på att komma in i kommunerna där det vanligaste är 2 procentspärr. Att komma in i riksdagen ser vi som en långsiktig grej, säger Martin Jordö.

Fi:s idé om basinkomst

I de kommuner Fi kommer in i vill de driva att genomföra pilotstudier med basinkomst. Deras idé om basinkomst bygger på att personer med lägst inkomster, eller de som saknar inkomst helt, ska få pengar utan att behöva prestera något för att tilldelas dessa. Ju högre lön du har desto mer trappas basinkomsten av för att sedan upphöra helt.

Fi tänker sig att basinkomsten ersätter försörjningsstödet, tidigare kallat socialbidrag. I dag finns krav på att exempelvis söka jobb för att beviljas försörjningsstöd, och socialsekreterarna kontrollerar dina utgifter innan de bedömer om du ska ha rätt till biståndet eller inte. Med en basinkomst skulle dessa krav försvinna.

– Alla piskor ska bort och trygghetssystemet ska bara arbeta med morötter. Vi tror att det är mer effektivt och i linje med ett tänk om mänskliga rättigheter, säger Martin Jordö.

Dagens försörjningsstöd fungerar också så att stödet sänks med lika mycket som du får i lön. Det betyder att man inte tjänar på att jobba exempelvis några extra några timmar i veckan utöver sitt försörjningsstöd, utan inkomsten blir densamma som den som bara har försörjningsstöd. Men med Fi:s basinkomst skulle inte basinkomsten minska i lika mycket som den lön du får in, vilket skulle innebär att folk skulle tjäna mer på att ta jobb.

Basinkomsten skulle alltså ersätta försörjningsstödet, men inte resten av dagens skyddsnät. Sjukpenning och A-kassa skulle finnas kvar, liksom andra ersättningar som baseras på vilken inkomst som du haft. Har du en extremt låg a-kassa får du del av basinkomsten, men den som har haft ett välbetalt jobb innan hen blev arbetslös får en a-kassa som baseras på sin tidigare lön, precis som i dag.

Martin Jordö, ekonomiskpolitisk talesperson för Fi har en bakgrund som basinkomstaktivist
Martin Jordö, ekonomiskpolitisk talesperson för Fi har en bakgrund som basinkomstaktivist. Foto: Oscar Stenberg

Vissa menar att en basinkomst skulle riskera cementera kvinnorollen, att den skulle kunna bli som ett vårdnadsbidrag som gör att fler kvinnor är hemma med sina barn. Vad tänker ni om det?

– Det är viktigt att undersöka om basinkomsten skulle få den effekten. Men vi tror att ge mer pengar till kvinnor inte minskar kvinnors makt utan stärker kvinnors makt. Ju mer man litar på folk och låter de bestämma själva så får man också bättre resultat, säger Martin Jordö.

Olika idéer om finansiering

Partiet har inte gått ut med exakt hur basinkomsten skulle finansieras. Men en stor inkomstkälla skulle vara att omvandla dagens jobbskatteavdrag till en basinkomst, något som även en nationalekonom lyft tidigare.

– Det handlar ändå om 150 miljarder. Det är en väldigt stor finansiering, säger Martin Jordö.

Basinkomsten skulle också kunna finansieras genom att återinföra den statliga fastighetsskatten och förmögenhetsskatten och införa en finansiell transaktionsskatt, uppger han. Dessutom vill Fi skära ned på försvaret med en runt hälften.

– Vi ska inte satsa på att ha ett försvar som skulle kunna vinna mot Ryssland utan ha en säkerhetspolitik som gör att vi inte blir indragna i krig. Vi tror att en starkare militärmakt snarare ökar risken för att Sverige hamnar i krig, säger Martin Jordö som tänker sig ett försvar ungefär lika stort som det Sverige hade under 00-talet, innan upprustningen.

Feministiskt initiativs idé om basinkomst är inte samma som så kallad universell basinkomst. En universell basinkomst innebär att basinkomsten delas ut till alla, oavsett inkomst. I de flesta modeller skulle dock sedan staten ta tillbaka basinkomsten från medel- och höginkomsttagare i form av skatt. I slutändan skulle alltså främst de med lägst inkomst gynnas även av en universell basinkomst.

Andra frågor som de driver

Partiet driver även många andra frågor bortsett från basinkomst. Som namnet antyder är feminismen en genomgripande fråga inom alla politikområden – en feminism som tillåtande mot trans- och hbtqi.

De vill bland annat att samkönade par ska få rätt till samma saker som heterosexuella par, som assisterad befruktning. De är emot surrogatmödraskap, vill ha mer förebyggande insatser mot könsstympning, vill att sexköp ska likställas med våldtäkt och att offer för människohandel ska erbjudas permanent uppehållstillstånd om de vill stanna i Sverige. Partiet är även för den svenska sexköpslagen och vill att den ska införas i andra länder.

När det gäller transvård vill de att det ska bli lättare för transpersoner att få plastikopererade kroppskorrigeringar, bland annat genom att åldersgränsen för underlivskirurgi avskaffas.

”Medicinska bedömningar ska vara det som avgör i varje enskilt fall, oavsett ålder. Barnets vilja och bästa tillsammans med en vårdnadshavares samtycke ska räcka”, står det i partiets partiprogram.

Fi driver också flera djurrättsfrågor. Bland annat vill de förbjuda djur på cirkusar och fiskodlingar, och vill att vegetabilisk kost ska vara norm inom all kommunala, regionala och statliga verksamheter.

När det gäller klimat- och miljö vill de utlysa ett nödläge för klimatet och för jordens arter, införa att naturen ska få rättigheter, så kallad ekocid-lagstiftning och att Sverige ska minska sina utsläpp till nära noll år 2030.
De vill också skapa en ekonomi inom planetens gränser, och ifrågasätter BNP som mått på välfärd. Istället för tillväxt inom alla områden vill de se nerväxt inom de områden som skadar planeten, såsom fossila bränslen. Därtill vill de ha så kallad cirkulär ekonomi.

”Grundpelare (…) är återvinning, återbruk, begränsad konsumtion, förnybar energi och en lokalisering av ekonomin från det globala till det lokala”, står det i partiprogrammet.

Syre kommer även intervjua Partiet Vändpunkt, Piratpartiet, Basinkomstpartiet och Enhet, som alla förespråkar basinkomst.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön: Här är grunderna

Sex förslag: Så skulle en basinkomst kunna se ut i Sverige