Zoom

Feministiskt initiativ föreslår basinkomst

Snart kanske vi får se ordet basinkomst på Feministiskt initiativs valaffischer.

Fi ska driva frågan om att införa basinkomst, även kallat medborgarlön. Det föreslås i två motioner som tas upp på partiets kongress som startar i dag. Förslagen stöds av partistyrelsen. Därför är det troligt att de går igenom. ”Det känns väldigt roligt”, säger Martin Jordö (Fi), ekonomipolitisk talesperson.

I dag inleds Feministiskt initiativs kongress, där partiet ska diskutera sin framtida politik. En av frågorna som kommer upp är om partiet ska driva att Sverige bör införa basinkomst.

– Det här är sista steget i en lång resa. Sedan 2015 har vi närmat oss basinkomst. Nu tar vi steget fullt ut, säger Martin Jordö (Fi), ekonomipolitisk talespersonsom som tillsammans med flera andra skrivit två motioner om basinkomst.

Tidigare har Feministiskt initiativ drivit att socialförsäkringen bör slås ihop. Nu är alltså förslaget att förutom detta också införa en basinkomst, som ska ges till alla som har låga inkomster eller inga alls.

– Det känns väldigt roligt att vi kan bli det första partiet som aktivt kampanjar för basinkomst i riksdagsvalet efter att Miljöpartiet har övergett frågan och vänstern av någon outgrundlig anledning inte vill vidröra vid frågan till skillnad från andra vänsterpartier i Europa, säger Martin Jordö.

Martin Jordö (Fi) ekonomiskpolitisk talesperson är från början en gammal basinkomstaktivist
Martin Jordö (Fi) ekonomiskpolitisk talesperson är från början en gammal basinkomstaktivist. Foto: Oscar Stenberg

Han är hoppfull om att motionerna går igenom på kongressen, eftersom de har godkänts med några tillägg av partistyrelsen. Under senare år har det också skett en föryngring i partiet, där många har erfarenhet av att försöka hanka sig fram på osäkra anställningar, så intresset för basinkomst har ökat, menar Martin Jordö.

Så tänker sig Feministiskt initiativ basinkomsten

Fi:s förslag till basinkomst handlar om en basinkomst som skulle gå enbart till de med låg inkomst. Det skiljer sig alltså åt från vissa andra basinkomstförslag som tänker sig en basinkomst som skulle gå till alla i hela befolkningen, även rika personer.

De vill heller inte avskaffa arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, utan de ska i stället slås ihop till en myndighet under samma tak. Det skulle kunna leda till att personer slipper bollas runt mellan olika system och i värsta fall kanske hamna mellan stolarna helt om man till exempel inte förstår vad man har rätt till.

Sjukpenning och A-kassa på högre nivåer skulle också finnas kvar. Det enda som skulle försvinna är försörjningsstödet, tidigare kallat socialbidrag, som skulle ersättas med en basinkomst till de som har allra lägst inkomster. Men till skillnad från dagens försörjningsstöd skulle ingen behöva söka jobb eller redovisa kontoutdrag för att beviljas pengarna. Du skulle också få pengarna oavsett om du bodde med någon som har en inkomst, och du skulle kunna jobba lite grann och tjäna på det. I dag dras varje krona du tjänar bort från försörjningsstödet, men med en basinkomst skulle du i stället få behålla en del av pengarna tills du tjänar så mycket att du inte behöver någon basinkomst längre.

– Alla piskor ska bort och trygghetssystemet ska bara arbeta med morötter. Vi tror att det är mer effektivt och i linje med ett tänk om mänskliga rättigheter, säger Martin Jordö.

Ännu inte klart hur den ska finansieras

Motionerna innehåller inga konkreta idéer om hur det skulle finansieras, men Martin Jordö tänker sig att en del av finansieringen skulle ske genom att omfördela pengar från de rika till de med lägre inkomster. Till exempel genom att återinföra den statliga fastighetsskatten och förmögenhetsskatten och införa en finansiell transaktionsskatt. Dessutom vill de skära ned på försvaret med en fjärdedel. Martin Jordö menar också att dagens trygghetssystem låser in människor från att jobba. Många med sjukersättning eller sjukpenning riskerar till exempel att bli av med sin inkomst om de testar att jobba lite grann, eftersom Försäkringskassan då bedömer att de är mer arbetsföra än vad de är.

– Det är bättre att folk jobbar lite grann än inte alls, säger Martin Jordö.

Ända sedan 1990-talet har kraven på motprestationer för att få försörjningsstöd eller sjukpenning hårdnat. Hur troligt är det att er idé om basinkomst verkligen skulle kunna införas i Sverige? 

– Vi ser oss som ett framtidsparti, och vi tror att vi kommer kunna bygga allianser med andra partier som vill driva den här frågan. Under 2020-talet kommer basinkomtsliknande reformer genomföras. Genom att sätta det tydligt på agendan skapar vi en debatt i Sverige, säger Martin Jordö.

Artikeln kommer uppdateras.

Två motioner om basinkomst

Ena motionen handlar om att införa en basinkomst som fungerar som en inkomsttrygghet för alla som har låga inkomster. 
Den andra motionen handlar om att F! ska verka för att genomföra basinkomstförsök som går ut på att ge basinkomst till alla, inte bara de som har lägst inkomster.