Zoom

Minsta Basinkomstpartiet vill införa basinkomst åt alla

Med en basinkomst går det inte att bli utförsäkrad, vilket händer nu med dagens tidsgränser i sjukförsäkringen.

Det minsta partiet som driver frågan om basinkomst i årets val är Basinkomstpartiet. Bästa sättet att få upp basinkomst, även kallat medborgarlön på dagordningen, är att vara ett enfrågeparti, tycker de.
– Det är glädjande hur effektivt vi kan lyfta frågan med små resurser, säger Jan Jäger, språkrör för Basinkomstpartiet.

Vid förra valet fick Basinkomstpartiet 632 röster, vilket motsvarade 0,01 procent av rösterna.

– Men det alltid är relativt om man är stor eller liten. Basinkomstpartiet ligger på plats 12 bland partierna utanför riksdagen. Varje röst har lyft frågan på ett helt fantastiskt sätt, säger Jan Jäger, talesperson.

Partiet är ett enfrågeparti med fokus på basinkomst.

–  Enfrågepartier har visat sig vara väldigt effektiva för att tvinga upp frågor upp på agendan. Vi vill först och främst sprida ordet så att fler känner till basinkomst och förstår vad det är, så att det kan diskuteras i övriga politiken, säger Jan Jäger.

Partiet menar dock att basinkomsten kommer påverka väldigt många andra frågor och förändra samhället i grunden. Till exempel anser de att den psykiska ohälsan skulle minska om det fanns en ekonomisk grundtrygghet, det skulle bli lättare att lämna dysfunktionella relationer och göra klimatsmarta val, som att flytta ut på landet.

Precis som Feministiskt initiativ, Partiet Vändpunkt och Piratpartiet tänker sig Basinkomstpartiet en nivå på basinkomsten som gör att du kan leva ett drägligt liv. Enligt Basinkomstpartiet skulle det vara runt 10 000 – 15 000 kronor i månaden efter skatt, även om summan inte är huggen i sten.

Basinkomsten skulle finansieras bland annat genom att ersätta försörjningsstödet och de flesta ersättningarna inom socialförsäkringen. Det skulle leda till minskad administration och minskad byråkrati, menar Basinkomstpartiet.

Partiet har inte bestämt exakt hur de vill att basinkomsten skulle finansieras. Men möjliga sätt att finansiera den vore, enligt dem, mer skatt på koldioxid, skatt på naturresurser, ökad skatt på kapitalinkomster och avskaffandet av rot- eller rutavdrag samt avskaffade av ränteavdragen. Det innebär att en del höginkomsttagare, till exempel de som i dag tjänar på det ökade värdet av sina bostadsrätter och villor, skulle betala igen basinkomsten till staten när ränteavdraget avskaffades.

Även basinkomst till höginkomsttagare

Men inte alla rika skulle bli av med basinkomsten, en del skulle få mer pengar än i dag, menar partiet.

– Vi stöder oss på Biens definition av basinkomst, och den forskning på basinkomst som har gjorts under de senaste decennierna. Där är tanken att alla får en ersättning. Vår tanke är att att det skulle gälla även en svensk basinkomst i dess slutgiltiga form, säger Jan Jäger.

Bien står för Basic income earth network och är ett internationellt nätverk av forskare och aktivister som intresserar sig för basinkomst. Deras principer bygger mycket riktigt på att basinkomsten ska delas ut till alla oavsett om de har behov av den eller inte, samt utan krav på att personen exempelvis ska söka jobb.

Men Bien har inte tagit ställning till hur basinkomsten ska finansieras, vilket innebär att det inom definitionen skulle vara möjligt att höja skatterna, så att medel- och höginkomsttagare i slutändan inte skulle få behålla basinkomsten i plånboken.

Basinkomstpartiet ifrågasätter dock skatt på arbete.

– När jobben försvinner i och med automatisering försvinner också skatteintäkterna. Vi skulle gärna vilja växla bort från skatt arbete. Man ska inte heller beskatta något som man vill att människor ska göra. Lägger man skatt på arbete minskar viljan att arbeta. Men inför man skatt på spekulation på kapital minskar spekulationen, säger Jan Jäger.

Använda privata försäkringar

Att ersätta de flesta skattefinansierade ersättningar med en basinkomst skiljer sig åt från de andra partierna som är positiva till basinkomst. De vill ha kvar systemet med ersättningsbaserade nivåer av exempelvis sjukpenning, och att basinkomsten framför allt ersätter dagens försörjningsstöd.

Basinkomstpartiets idé om att basinkomst skulle ersätta även de högre nivåerna inom socialförsäkringen betyder att om hög- och medelinkomsttagare skulle bli sjuka skulle de inte få lika hög sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan. Men Basinkomstpartiet tänker sig att dessa personer istället kan använda sig av privata inkomstförsäkringar.

– Deras inkomst vid sjukdom behöver ju inte bli lägre än i dag om de använder basinkomsten, eller delar av basinkomsten till att betala in till privata försäkringar, säger Jan Jäger.

Men det kan ju finnas en del medelinkomsttagare som inte kan eller kanske känner till att de behöver teckna en inkomstförsäkring? 

– Systemet i dag är ju inte heller rättvist. Många som har jobbat och betalat in arbetsgivaravgifter till sjukförsäkringen kvalificerar inte in sig i sjukförsäkringssystemet för att de inte har jobbat tillräckligt länge, vikarierar, är egenföretagare eller gig-jobbar, säger Jan Jäger.

Men till skillnad från en del mer nyliberala idéer om basinkomst, där basinkomsten skulle ersätta all välfärd vill Basinkomstpartiet behålla skattefinansierad vård, utbildning, räddningstjänst och rättsväsende.

Har ni någonsin tänkt på att istället ingå i något av de lite större partierna som förespråkar basinkomst? 

– Nej, själva idén med Basinkomstpartiet är att väcka frågan om basinkomst. Vi måste ge alla som brinner för basinkomst möjlighet att lyfta frågan med sin röstsedel, säger Jan Jäger.

Läs mer:

Piratpartiet: Inför basinkomst för frihetens skull

Partiet Vändpunkt vill ha universell basinkomst för miljöns skull

Därför vill Fi införa basinkomst: ”En frigörelsereform”

Risk för att basinkomst gör fler till gig-jobbare