Zoom

Enhet samarbetar med konspirationsteoretiker som har högerextrema kopplingar

”Om man tar avstånd från, nonchalerar och ignorerar skadliga rörelser eller det som någon annan anser är skadliga rörelser kommer de växa sig stora.

Partiet Enhet vill införa basinkomst och skapa ett inkluderande samhälle för alla oavsett bakgrund. Samtidigt samarbetar de med konspirationsteoretiska grupper som har kopplingar till högerextremister. 
– Etiketter gillar jag inte, säger Gunilla Wigertz, partiledare för Enhet.

Syre har i en artikelserie skrivit om de olika partierna som förespråkar basinkomst. Nu har turen kommit till Enhet.

Enhet vill att basinkomsten ska delas ut till alla, även höginkomsttagare. Men medan exempelvis Partiet Vändpunkt anser att medel- och höginkomsttagare kommer få betala tillbaka basinkomsten till staten i form av skatt har Enhet en mer ”pragmatisk” syn. Medel- och höginkomsttagare skulle kunna få behålla en liten del av basinkomsten i plånboken, om det skulle vara lättare att få igenom en sådan basinkomstmodell politiskt. Exakt vilken modell Enhet ska driva har de dock inte bestämt.

– Det viktigaste är att alla får en ovillkorlig grundtrygghet, säger Anders Axner, kassör i Enhet.

Enhet tänker sig – liksom de andra partierna – en basinkomst som täcker de grundläggande behoven. Enligt Enhet borde den ligga på runt
13 000–15 000 kronor i månaden. Basinkomsten ska finansieras genom att en stor del av bidragssystemet omarbetas till basinkomst, men vilka försäkringar från Försäkringskassan som ska bort behöver utredas, anser de. 

En annan finansieringskälla till basinkomsten är att staten tar ut avgifter vid användning av naturresurserna, vilket påminner om det som kallas ”avgift och utdelning” eller citizen dividend på engelska, och som redan har införts i delar av Kanada. 

”Naturresurserna (…) ska betraktas som en ekonomisk allemansrätt och hela folkets gemensamma egendom”, står det i Enhets partiprogram

Dessutom tänker sig Enhet att skatter införs på vinster från automatisering, datorisering och robotisering av produktion.

Vad gäller skatten på arbetsinkomster anser man dock att dessa samtidigt kan sänkas. Det skiljer sig från andra personers beräkningar, där flera anser att höjd skatt på lönen är ett måste, i varje fall om en så hög basinkomst som 13 000 – 15 000 kronor ska kunna finansieras, något Syre skrivit om tidigare.

Samarbeten

Enhet fick 4 647 röster förra riksdagsvalet vilket motsvarar 0,07 procent av rösterna. I år tog de initiativ till att försöka samarbeta med andra partier utanför riksdagen för att på så sätt komma in i riksdagen. Tanken var att dessa mindre partier skulle kunna stå på en gemensam valsedel och att väljarna skulle kryssa i det parti som man ville få in i riksdagen. 

Enhet tillfrågade bland annat de andra partierna som förespråkar bas­inkomst, men också Knapptryckarna samt partiet Mod. Knapptryckarna beskrivs av tidningen Expo som ett konspirationistiskt parti. Deras parti­ledare Ulf Bejerstrand, som har en bakgrund i Ny demokrati, har spridit mängder av antisemitisk propaganda i sociala medier, där han har ifrågasatt bland annat Förintelsen. 

”Det användes Cyklon B, men till vad tvistas det om … Jag var inte där!”, har han bland annat skrivit på sin Facebook-sida, rapporterar Expo i en artikel från 2016.

Partiet Mod startades å andra sidan av bland andra Andreas Sidkvist som är emot coronavaccinen. Trots att nästan 6,5 miljoner människor i världen har dött av covid och många har fått långtidssymtom tonar han ner riskerna. Andreas Sidkvist menar att främsta anledningen till att befolkningen uppmuntras att vaccinera sig är att läkemedelsbolag och personer som Bill Gates tjänar pengar på detta, vilket även är en spridd konspirationsteori, något som Syre skrivit om tidigare

Partiet Mod ifrågasätter också klimatkrisen. Det råder konsensus bland forskare om att människan har orsakat den globala uppvärmningen, men i en kommentar på Facebook länkar Mods riksdagskandidat Habil Kantur till en hemsida där det påstås att klimatförändringarna skulle bero på ändrad aktivitet från solen. Mod:s officiella Facebook-konto uppmuntrar hans ifrågasättande.

Förintelseförnekare

Det valtekniska samarbetet som Enhet eftersträvade blev aldrig av eftersom för få partier anslöt sig och de inte heller fick ihop tillräckligt med namn för att skapa en partibeteckning. Men Enhet har även haft kontakt med Knapptryckarna i andra sammanhang, bland annat har Anders Axner, Enhets kassör, låtit sig intervjuas av Ulf Bejerstrand i hans Youtubekanal.  

– Jag medverkade i ett videosamtal om hur demokratin skulle kunna förbättras i Sverige. Vi var sakkunniga i ett förslag och förklarade det förslaget. Det är långt ifrån ett samarbete, vi har bara presenterat ett förslag, säger Anders Axner. 

Knapptryckarna och Enhet har också skrivit under ett gemensamt upprop där de kräver folkomröstning om Nato. Bland undertecknarna finns också organisationen Frihet Sverige och Partiet Rikslagen.

Frihet Sverige säger sig vara en svensk motsvarighet till World Freedom Alliance, som anordnade demonstrationerna mot coronarestriktionerna och där även högerextrema grupper deltog

På deras hemsida visas en bild som ser ut att vara hämtad ur ett koncentrationsläger, med människor som har rakade huvuden och där en mager kvinna injiceras i brösten av en läkare samtidigt som hon hålls fast i båda armarna av två personer i randiga fångkläder. 

Just att jämföra vaccinationskritiker med förföljelsen av judarna är något som används flitigt av antivaccin- och anticoronarörelsen, rapporterar Expo.

Det är vanligt att demonstranter som är emot coronavaccinet har symboler som påminner om de stjärnor som judarna tvingades bära i Nazityskland, vilket är en sorts förintelseförnekelse, uppger experter
Det är vanligt att demonstranter som är emot coronavaccinet har symboler som påminner om de stjärnor som judarna tvingades bära i Nazityskland, vilket är en sorts förintelseförnekelse, uppger experter. Foto: Johan Nilsson/TT

Att likställa hur vaccinationskritiker behandlas med judarnas situation under 1930- och 1940-talet blir en sorts förintelseförnekelse eftersom det relativiserar mördandet, lidandet och förtrycket som judarna utsattes för av nazistregimen, anser Mikael Nilsson, docent i historia, författare och expert på nationalsocialism.

– Narcissismen och självömkandet som vi ser i den här rörelsen är nästan ofattbar. Judarna förföljdes på grund av idéer om ”ras”, alltså något som de inte kunde påverka. Att vara ovaccinerad är ett fritt val, säger han till tidningen Expo.

Konspirationsteorier

På Frihets Sveriges hemsida nämns också konspirationsteorin The great reset, som bland annat nyhetsbyrån Reuters har visat inte stämmer. Teorin går ut på att världsledarna skulle använda sig av corona för att stärka sin makt och införa totalitarism, men de dokument och kommitteer där detta ska ha planerats existerar inte, enligt Reuters granskning. 

Frihet Sverige länkar också till videofilmer med advokaten Reiner Fuellmich, som sägs leda en internationell tribunal där det skulle utredas i fall hanteringen av coronapandemin har varit ett brott mot mänskligheten. Att en sådan rättegång skulle existera i någon internationell domstol avfärdas dock av tidningen US today, som har faktagranskat påståendet och även andra konspirationsteorier.

Den tredje parten som har skrivit under Nato-uppropet tillsammans med Enhet, är partiet Rikslagen som startade i februari i år. Då bestod hälften av styrelsen av personer från Nätverket, som är ett högerextremistiskt nätverk, rapporterar Expo.

Enhet har i ett upprop för en folkomröstning om Nato samarbetat med Partiet Rikslagen
Enhet har i ett upprop för en folkomröstning om Nato samarbetat med Partiet Rikslagen.  I deras styrelse ingick tidigare Max Winter, en av arrangörerna bakom Frihetsrörelsens demonstrationer mot coronarestriktionerna. I mars dömdes han till vite för att ha arrangerat dessa, rapporterar Expo. Foto: Fredrik Persson/TT

Nätverket har varit framgångsrika med att under de senaste åren sammanföra högerextremister med konspirationsteoretiker, detta genom att paketera budskapet som en fråga om yttrandefrihet, skriver Expo.

Så svarar talespersonen

Syre ringer upp Gunilla Wigertz, den av Enhets tre talespersoner som har skrivit under uppropet med organisationerna. Hon tar inte avstånd från konspirationsteorierna som finns på Frihet Sveriges hemsida, även om hon säger att Enhet inte tagit ställning till The great reset.

Hon tar inte heller direkt avstånd från bilden.

– Det är en bild som inte Enhet skulle ha på sin hemsida, men det är en bild som visar vad som hänt och vad som tyvärr händer över hela världen. I Österrike ville man tvångsvaccinera folk, säger hon, även om hon medger att Sveriges inte hade sådana hårda coronarestriktioner. Österrike införde inte heller någon obligatorisk vaccination och det enda straffet på den påtänkta lagen var böter.

När det gäller partiet Rikslagen, vars styrelse har kopplingar till högerextrema rörelsen Nätverket säger hon att hon ”är försiktig med att sätta etiketter på människor”.

– Etiketter gillar jag inte utan man behöver ha djupare dialoger och samtal. Vi har inte undersökt halva styrelsens förflutna utan vi ser till deras synpunkter och åsikter som står på deras hemsida. Enhets tanke är att skapa enhet. Vi vill samarbeta i så stor utsträckning det går i stället för att polarisera, säger Gunilla Wigertz.

Men Expo är specialiserad på högerextremism. Om vi nu konstaterar att Partiet Rikslagen har högerextrema kopplingar och ni pratar om att ena människor, hur ser du på risken att människor med annan bakgrund än svensk känner sig uteslutna ur Enhet?

– Det beror ju på. Återigen. Vad menar man med högerextrema kopplingar? Är det att man vill bevara Sverige svenskt, tycker om Sverige, att man vill ha svenska flaggan eller antisemitism? Det finns stora skillnader när man googlar på begreppet högerextrema. Jag är inte för etiketter utan vi behöver prata om sakfrågan. Vad är faktan i den här etiketten? Har du hört talas om Non violent communication? Vi använder oss av Non violent communication i Enhet. Där är det jätteviktigt att undersöka vad det är man observerar och vad som är den faktiska frågan. I den här frågan handlar det om Nato, säger Gunilla Wigertz.

Det finns ju andra partier och organisationer som är för en folkomröstning om Nato. Till exempel har Vänsterpartiet drivit frågan och organisationen Allt åt alla. Varför har ni inte sökt samarbete med dem? 

– Vi har inte sökt samarbete utan blev tillfrågade om Enhet kunde ställa upp på det här uppropet om Nato. Utifrån vad vi kände till om Partiet Rikslagen kände vi att vi kunde ställa upp på det gemensamma uppropet. Så enkelt är det egentligen. Om det skulle framkomma något annat på vägen kan jag bara beklaga om vi gjorde något misstag, säger Gunilla Wigertz. 

En stund senare säger hon:

– Enhet kan inte bli ihopkopplade med högerextremister annat än om det skrivs om det, att du till exempel skriver om att Enhet samverkar med ett högerextremt parti. Frågan är då om du ska använda den etiketten eller om du ska använda det som står på deras (partiet Rikslagens reds. anm) hemsida och om du ska använda dig av Non violent communication för då kan man inte använda sig av etiketter på det viset.

Så du tycker inte att jag ska skriva artikeln?

– Du får absolut skriva men var i så fall noga med vad du menar med högerextrema, tycker jag, och verkligen analysera det begreppet. Om du tittar på deras (partiet Rikslagens reds. anm.) hemsida ser jag inget om att de skulle vara emot någon annan människa eller emot demokrati, utan tvärtom, säger Gunilla Wigertz.

Efter att Syre har låtit henne läsa sina citat vill Gunilla Wigertz inte längre vara med i artikeln. I ett mejl skriver hon:

”När jag läser din artikel så blir jag både beklämd och ledsen. Jag har även delat den med styrelsemedlemmarna och även de är överraskade och ställer sig frågan varför tidningen Syre – som vi tidigare uppskattat – antar en sådan vinkling av artikeln. Vi har trott att Syre är en så kallad grön tidning och känt gemenskap med Syre. (…) Artikeln motsvarar inte det 32-åriga arbete vi lagt ner på att försöka göra Enhet känt utifrån våra visioner och vårt politiska program”.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

Därför vill Fi införa basinkomst: ”En frigörelsereform”

Partiet Vändpunkt vill ha universell basinkomst – för miljöns skull 

Minsta basinkomstpartiet vill införa basinkomst åt alla

Piratpartiet: Inför basinkomst för frihetens skull

Zoom

SD raderar miljöåtgärder och skriver in statslöshet i principprogrammet

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson vid partiets landsdagar på Västerås kongress.

Sverigedemokraterna föreslår ändringar i sitt principprogram på partiets landsdagar. Partistyrelsen vill radera biståndsmål och ta bort skrivningar om stöd för förnybar energi och incitament för ”miljöbefrämjande åtgärder”. Samtidigt vill partiet ha in en skrivelse om att kunna ompröva ”naturaliserade” svenskars medborgarskap.

Sverigedemokraterna håller sin partikongress under helgen. Under dagarna fastslår partiet en ny styrelse, där den stora förändringen är att peta den tidigare partisekreteraren Björn Söder från sina uppdrag.

Under landsdagarna ligger även ett förslag från partistyrelsen att förändra i Sverigedemokraternas viktigaste dokument, principprogrammet. Det är i det som partiets ideologiska grund fastställs. I principprogrammet framgår bland annat hur partiet ser på den svenska befolkningen.

Sedan tidigare står det inskrivet att ”Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet i den svenska nationen”, men anser samtidigt att ”alla medborgare oavsett nationstillhörighet ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och skyldigheter”.

Vill kunna riva upp medborgarskap

Nu vill partiet fylla på texten för att kunna dra tillbaka svenska medborgares rättigheter:

”Naturaliserade medborgare som sviker sina medborgerliga plikter och allvarligt skadar samhället bör dock kunna få sitt medborgarskap omprövat.”

I partiprogrammet framgår inte vad Sverigedemokraterna anser utgöra ”naturaliserade medborgare”. I en intervju med Göteborgs-Posten förklarar partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson att han är beredd att göra människor statslösa, något som skulle bryta mot en rad internationella konventioner.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, under Sverigedemokraternas landsdagar på Västerås kongress
Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, under Sverigedemokraternas landsdagar på Västerås kongress. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nedmonterad miljöpolitik

Inför riksdagsvalet rekryterade Sverigedemokraterna Elsa Widding, som i konspirationistiska miljöer länge varit en profil som förnekar faran med global uppvärmning. Elsa Widding skulle profilera Sverigedemokraternas motstånd mot vindkraft, iver för kärnkraft och negligerande av den internationella klimatforskningen.

Widding lämnade senare Sverigedemokraterna och är idag politisk vilde i riksdagen. Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen har drivit samma linje som Widding.

Han går emot forskningen som visar på ödesdigra konsekvenser vid en global uppvärmning på över 2 grader och beskriver klimatdebatten som ”alarmistisk”.

Kinnunen är också en ivrig motståndare till vindkraft. I Sverigedemokraternas principprogram har det funnits en ambition att ställa om svensk energipolitik med förnybart.

”Energieffektivisering ska prioriteras och satsningar på förnybara kraftkällor ska stödjas”, slog Sverigedemokraterna fast i sitt principprogram.

Partiet skulle också verka för att ”genom incitament i form av beskattning, subventioner och lagstiftning skapa förutsättningar för miljöbefrämjande åtgärder”.

Dessa skrivelser ändras nu. Skrivelsen om att ”satsningar på förnybara kraftkällor ska stödjas” försvinner. Även målet att skapa incitament för ”miljöbefrämjande åtgärder” försvinner och ersätts med:

”Det är angeläget att värna det kommunala självbestämmandet och det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i fråga om vindkraftsetableringar.”

Luckrar upp målet för internationellt bistånd

Andra ändringar i principprogrammet rör partiets minimimål för internationellt bistånd.

Sverigedemokraterna har motiverat det etiska i sin politik om att stoppa flyktinginvandring till Sverige med att det är effektivare att hjälpa människor på plats eller i närområdet.

Samtidigt har partiet i alla sina budgetförslag dragit ned på Sveriges bistånd. I principprogrammet har det dock stått:

”Det svenska biståndet ska vara riktat till de allra mest nödlidande länderna och bör inte understiga den av FN rekommenderade nivån.”

Nu vill partiet göra sig av med ambitionen om att ge ett bistånd i linje med FN:s rekommenderade nivå och stryker den formuleringen ur principprogrammet.

SD:s starke man i Göteborg Jörgen Fogelklou vill kontrollera bidragstagares bankkort och spärra köp på vad han anser är onödig konsumtion
SD:s starke man i Göteborg Jörgen Fogelklou vill kontrollera bidragstagares bankkort och spärra köp på vad han anser är onödig konsumtion. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

SD-politiker vill spärra bidragstagares bankkort

Under dagarna behandlas också frågor som partiet ska driva under mandatperioden.

En rad motioner har lagts av SD-politiker. Bland annat vill Sverigedemokraternas starke man i Göteborg, Jörgen Fogelklou, införa ett ”reglerat bankkort för bidragstagare”.

I motionen framgår inte vilken typ av bidrag som Fogelklou vill kontrollera. Men visionen i motionen är att:

“Bankkortet ska användas som ett betalningsmedel för att köpa mat, kläder, hygienprodukter och andra nödvändigheter. Kortet ska inte tillåta uttag av kontanter eller användas för att köpa alkohol, tobak, spel eller andra icke-nödvändiga varor och tjänster. Ett bankkort ska heller inte möjliggöra att pengar kan föras ut ur landet.”

Även antalet transaktioner som får göras på bankkortet föreslås att begränsas.

Sverigedemokraternas partistyrelse vill dock avslå motionen och ser ”uppenbara risker med att koppla sociala trygghetssystem till vad staten anser vara lämplig konsumtion” i syfte att minska missbruk av bidrag. I nästa steg skulle gränsen kunna flyttas fram ytterligare till att staten börjar bestämma vad som anses vara lämplig mat att konsumera”.

Stoppa pizzabakning på asylboendena

Ett annat förslag som partiet ska behandla under sina landsdagar rör standarden för människor på asylboenden.

Jonathan Othén, regionråd i Uppsala, vill sänka matkostnaderna för asylsökande. Han menar de har en mycket ”hög levnadsstandard”:

”Det serveras godis, läsk, chips och annat. Det finns möjligheter att baka pizza och bullar och det serveras fyra varma måltider om dagen med stor variation och utbud”, skriver Othén.

Partistyrelsen skriver att de verkar för att ”hålla nere kostnaderna generellt”, men bedömer att maten inte är den stora kostnaden för asylmottagningar utan beräknar att den kostnaden ligger på runt sju kronor per person och dygn.

Kvinnoförbundet: ”Ingen sjukpenning efter skönhetsoperationer”

Sverigedemokraternas kvinnoförbund driver frågan om att personer som genomgått ”rena skönhetsoperationer” ska förlora rätten till sjukpenning.

Partistyrelsen föreslår att motionen avslås då den skulle kunna ”strida mot Tidö-avtalet”.

I andra motioner drivs krav som att det ska skrivas in regeringsformen, alltså i grundlagen, att Sverige är ett kristet land. Detta för att skydda mot ”de krafter som genom politiska reformer vill islamisera Sverige”.

Partistyrelsen stöder inte motionen utan menar att det är svårt att skriva in kristendomen i regeringsformen bland annat med hänvisning till religionsfrihet. Samtidigt konstaterar partistyrelsen att Sverige är ett ”urgammalt kristet, västerländskt rike” och menar att ”synsätt mellan den kristna världen och övriga världen är ofta oväntat stor, något som blivit synnerligen uppenbart i och med de senaste årens massinvandring från muslimska länder”.

Läs mer:

SD: ”Ingen katastrof med 2,5 graders uppvärmning”

SD-topp rasar över polisskydd för Reinfeldt efter terrorattack

Flera av Söders prideutspel kvar – trots statsministerns påståenden

Zoom

Så amplifierar sociala medier hat och terror mot judar

Sedan miljardären Elon Musk tog över Twitter har antisemitismen exploderat på plattformen.

Antisemitiska konspirationsteorier om judar som världens dockmästare med kontroll över medier, dålig ekonomi och dekadens är vardag på sociala medier. Efter Hamas terrorattack på civila israeler den 7 oktober har hatet och våldsuppmaningarna exploderat.

– I kölvattnet av konflikten den 7 oktober har vi sett en ökning av antisemitiska uttalanden och hot, inklusive konspirationsteorier och uppmaningar till våld mot judar. Det finns en ökning av terroristinnehåll och hyllningar till Hamas på olika plattformar. Detta inkluderar även hyllningar till deras attacker och spridning av deras officiella innehåll, säger Jacob Guhl på Institutet för strategisk dialog i Berlin.

Jacob Guhl höll en presentation på en konferens i centrala Stockholm anordnad av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Konferensen hade planerats innan den 7 oktober då världen bevittnade den urskillningslösa attacken och slakten på civila i Israel.

Massmordet på musikfestivalen Supernova i Re’im, som dödade över 300 festivaldeltagare, för tankarna till Anders Behring Breiviks terrordåd i Norge och Utöya.

– Vi har observerat med stor oro att de sociala medieplattformarna verkar vara ovilliga eller oförmögna att hantera innehållet. Innehåll som hyllar Hamas attacker har varit enkelt att identifiera online, men även tydligt Hamas-innehåll sprids. Vi identifierade omkring 120 inlägg som vi kunde märka som terrorinnehåll efter attacken och när vi kontrollerade det två dagar senare fanns fortfarande 93 procent av dessa kvar, säger Jacob Guhl, som kartlägger antisemitism på sociala medier.

Språklig motsvarighet till fysiskt våld

Jacob Guhl fick lov att uppdatera rapporten som redan var alarmerande om hur sociala medier sprider och amplifierar hat mot judar. Även Monika Hübscher från Universitetet i Haifa var på plats i Stockholm. Hon pratade om hur sociala mediers algoritmer alienerar judiska ungdomar.

– Sociala mediers algoritmer anpassar sig till användarnas individuella preferenser, och användare får rekommendationer och kopplas ihop med andra användare som föredrar samma innehåll. Om användare konsumerar eller interagerar med antisemitiskt innehåll, kan algoritmen rekommendera liknande innehåll vilket kan leda till ökad exponering för antisemitiska inlägg. Rekommendationer från algoritmer är också kända för att gradvis exponera användare för mer extremt innehåll.

Uttryck av antisemitism på sociala medier växer och antisemitism normaliseras, konstaterar hon. Samtidigt som sociala medieplattformar får interaktioner och värdefullt engagemang i att exponera hat mot judar så marginaliseras judiska barn och unga.

– Enligt studier är sociala medier platsen där judar känner sig mest direkt konfronterade med antisemitism. Att se hat eller påverkas av det kan ordentligt forma användares dagliga liv och hur de förhåller sig till sin sociala miljö.

– Undersökningar visar att möten med antisemitism på sociala medier kan leda till ilska, chock och förändringar i onlinebeteende, eller till och med ett fullständigt undvikande av sociala medier. Personer som påverkas av hat på sociala medier beskriver attackerna med ett språk som motsvarar beskrivningen av fysiskt våld. Känslor av rädsla, osäkerhet, ökad ångest och sömnstörningar, säger Hübscher.

Kodspråk och hundvisslingar

Jacob Guhl visar hur rena nazistiska grupper använder Telegram för att sprida terroruppmaningar och manifest på sociala medieplattformar som Telegram. Samtidigt används Facebook och Twitter för att sprida antisemitisk propaganda. Propagandan utformas snillrikt för att undvika AI-algoritmer som söker efter innehåll som bryter mot användarvillkoren.

– Antisemitiska användare är ofta medvetna om lagliga gränser och innehållsmoderering, och de håller sig precis på gränsen för vad som är tillåtet, vilket fortfarande tillåter dem att kommunicera samma budskap. Vi ser en ökning av kodade språk och hundvisslingar, ett sätt att uttrycka antisemitism inom ramen för vad som är tillåtet av sociala medieplattformar, säger Guhl.

Sedan Twitter bytte ägare till Elon Musk öppnades även den plattformen upp för ännu mer explicit hat mot judar.

– Antisemitismen på nätet har ökat särskilt efter att Twitter fick en ny ägare. Vi har observerat en fördubbling av antisemitiska tweets efter att han tog över, säger Guhl.

Antisemitiska propagandister har även sökt sig till plattformar som domineras av ungdomar.

– Vi ser en ökning av digitala subkulturer på alternativa plattformar som kombinerar långvariga antisemitiska troper med referenser till online-spel för att göra dem mer tilltalande.

Antisemitismen når global publik

Forskningen som presenterades på SKMA:s konferens i Stockholm visar en miljö på sociala medier där aktörer som drivs av antisemitism når ut brett och globalt. Inte minst inkorporeras antijudiska föreställningar i konspirationismen. Fenomenet är en historisk röd tråd som aldrig brutits.

Mobiliseringen av judehat i en konspirationstisk världsbild har en historisk kontinuitet som förfinades i Nazityskland. Det som legitimerade folkmord på judar då är samma propaganda som sprids idag. Olika variationer av samma propaganda når global publik och nya generationer på sociala medier. Efter kriget mellan Israel och Hamas dröjde det bara timmar innan judehatet blev än mer explicit.

– I kölvattnet av konflikten den 7 oktober har vi sett en ökning av antisemitiska uttalanden och hot, inklusive konspirationsteorier och uppmaningar till våld mot judar, säger Guhl.

Samtidigt konstaterar han att nazistiska grupper sprider antisemitiska terrormanualer på plattformar som Telegram.

Amazon
Amazon.se fortsätter legitimera Nazityskland, trots att de uppmärksammats på det. Foto: Skärmdump Amazons.se

Syre har tidigare rapporterat om hur svenska Amazon agerar återförsäljare åt antisemitiska vit makt-organisationer som Det fria Sverige. Amazon.se har trots det i skrivande stund valt att fortsätta sälja förintelseförnekande litteratur, skriven för legitimera nazismen såsom boken ”Vilka började andra världskriget”.

Nazister och fascister fortsätter sprida antisemitism på Twitter, Facebook och producerar terrormanualer på plattformar som Telegram och Discord som domineras av ungdomar. Samtidigt finansierar vit makt-organisationer sin verksamhet genom försäljning på Amazon.

Radar · Utrikes

Bakslag för valvinnaren Geert Wilders

Geert Wilders, partiledare för PVV i Nederländerna.

Svårigheterna ökar för högerpopulisten och partiledaren Geert Wilders att få andra partier i Nederländerna att samarbeta.

Det tidigare styrande partiet VVD sade direkt efter valet 22 november att ett regeringssamarbete med Wilders PVV (Frihetspartiet) var otänkbart.

Det senaste bakslaget för Wilders kom när det nybildade konservativa partiet NSC på onsdagen stängde dörren för samarbete.

”I en helhet ser inte NSC någon grund för att inleda samtal med PVV om att bilda en majoritets- eller minoritetsregering”, skrev partiledare Pieter Omtzigt som förklaring till beslutet.

NSC fick 20 platser i parlamentet.

Han förklarade att PVV:s valmanifest ”innehåller åsikter som enligt vår åsikt strider mot vår konstitution, och där drar vi en klar gräns”.

Ytterhögerledaren och främlingsfientlige Wilders parti behöver 76 av de 150 stolarna i parlamentet för att kunna bilda regering. Trots mer än en fördubbling till 37 platser i parlamentet så stod hans enda hopp till en koalition.

Kvar finns bland annat landsbygdspopulistiska BBB med sju platser i parlamentet. Ytterligare partier långt ut på högerkanten skulle kunna samla ihop ytterligare nio platser – vilket inte räcker för att få majoritet.

En allians mellan socialdemokratiska PVDA och miljöpartiet GL vägrar allt samröre med Wilders.