Zoom

Enhet samarbetar med konspirationsteoretiker som har högerextrema kopplingar

”Om man tar avstånd från, nonchalerar och ignorerar skadliga rörelser eller det som någon annan anser är skadliga rörelser kommer de växa sig stora.

Partiet Enhet vill införa basinkomst och skapa ett inkluderande samhälle för alla oavsett bakgrund. Samtidigt samarbetar de med konspirationsteoretiska grupper som har kopplingar till högerextremister. 
– Etiketter gillar jag inte, säger Gunilla Wigertz, partiledare för Enhet.

Syre har i en artikelserie skrivit om de olika partierna som förespråkar basinkomst. Nu har turen kommit till Enhet.

Enhet vill att basinkomsten ska delas ut till alla, även höginkomsttagare. Men medan exempelvis Partiet Vändpunkt anser att medel- och höginkomsttagare kommer få betala tillbaka basinkomsten till staten i form av skatt har Enhet en mer ”pragmatisk” syn. Medel- och höginkomsttagare skulle kunna få behålla en liten del av basinkomsten i plånboken, om det skulle vara lättare att få igenom en sådan basinkomstmodell politiskt. Exakt vilken modell Enhet ska driva har de dock inte bestämt.

– Det viktigaste är att alla får en ovillkorlig grundtrygghet, säger Anders Axner, kassör i Enhet.

Enhet tänker sig – liksom de andra partierna – en basinkomst som täcker de grundläggande behoven. Enligt Enhet borde den ligga på runt
13 000–15 000 kronor i månaden. Basinkomsten ska finansieras genom att en stor del av bidragssystemet omarbetas till basinkomst, men vilka försäkringar från Försäkringskassan som ska bort behöver utredas, anser de. 

En annan finansieringskälla till basinkomsten är att staten tar ut avgifter vid användning av naturresurserna, vilket påminner om det som kallas ”avgift och utdelning” eller citizen dividend på engelska, och som redan har införts i delar av Kanada. 

”Naturresurserna (…) ska betraktas som en ekonomisk allemansrätt och hela folkets gemensamma egendom”, står det i Enhets partiprogram

Dessutom tänker sig Enhet att skatter införs på vinster från automatisering, datorisering och robotisering av produktion.

Vad gäller skatten på arbetsinkomster anser man dock att dessa samtidigt kan sänkas. Det skiljer sig från andra personers beräkningar, där flera anser att höjd skatt på lönen är ett måste, i varje fall om en så hög basinkomst som 13 000 – 15 000 kronor ska kunna finansieras, något Syre skrivit om tidigare.

Samarbeten

Enhet fick 4 647 röster förra riksdagsvalet vilket motsvarar 0,07 procent av rösterna. I år tog de initiativ till att försöka samarbeta med andra partier utanför riksdagen för att på så sätt komma in i riksdagen. Tanken var att dessa mindre partier skulle kunna stå på en gemensam valsedel och att väljarna skulle kryssa i det parti som man ville få in i riksdagen. 

Enhet tillfrågade bland annat de andra partierna som förespråkar bas­inkomst, men också Knapptryckarna samt partiet Mod. Knapptryckarna beskrivs av tidningen Expo som ett konspirationistiskt parti. Deras parti­ledare Ulf Bejerstrand, som har en bakgrund i Ny demokrati, har spridit mängder av antisemitisk propaganda i sociala medier, där han har ifrågasatt bland annat Förintelsen. 

”Det användes Cyklon B, men till vad tvistas det om … Jag var inte där!”, har han bland annat skrivit på sin Facebook-sida, rapporterar Expo i en artikel från 2016.

Partiet Mod startades å andra sidan av bland andra Andreas Sidkvist som är emot coronavaccinen. Trots att nästan 6,5 miljoner människor i världen har dött av covid och många har fått långtidssymtom tonar han ner riskerna. Andreas Sidkvist menar att främsta anledningen till att befolkningen uppmuntras att vaccinera sig är att läkemedelsbolag och personer som Bill Gates tjänar pengar på detta, vilket även är en spridd konspirationsteori, något som Syre skrivit om tidigare

Partiet Mod ifrågasätter också klimatkrisen. Det råder konsensus bland forskare om att människan har orsakat den globala uppvärmningen, men i en kommentar på Facebook länkar Mods riksdagskandidat Habil Kantur till en hemsida där det påstås att klimatförändringarna skulle bero på ändrad aktivitet från solen. Mod:s officiella Facebook-konto uppmuntrar hans ifrågasättande.

Förintelseförnekare

Det valtekniska samarbetet som Enhet eftersträvade blev aldrig av eftersom för få partier anslöt sig och de inte heller fick ihop tillräckligt med namn för att skapa en partibeteckning. Men Enhet har även haft kontakt med Knapptryckarna i andra sammanhang, bland annat har Anders Axner, Enhets kassör, låtit sig intervjuas av Ulf Bejerstrand i hans Youtubekanal.  

– Jag medverkade i ett videosamtal om hur demokratin skulle kunna förbättras i Sverige. Vi var sakkunniga i ett förslag och förklarade det förslaget. Det är långt ifrån ett samarbete, vi har bara presenterat ett förslag, säger Anders Axner. 

Knapptryckarna och Enhet har också skrivit under ett gemensamt upprop där de kräver folkomröstning om Nato. Bland undertecknarna finns också organisationen Frihet Sverige och Partiet Rikslagen.

Frihet Sverige säger sig vara en svensk motsvarighet till World Freedom Alliance, som anordnade demonstrationerna mot coronarestriktionerna och där även högerextrema grupper deltog

På deras hemsida visas en bild som ser ut att vara hämtad ur ett koncentrationsläger, med människor som har rakade huvuden och där en mager kvinna injiceras i brösten av en läkare samtidigt som hon hålls fast i båda armarna av två personer i randiga fångkläder. 

Just att jämföra vaccinationskritiker med förföljelsen av judarna är något som används flitigt av antivaccin- och anticoronarörelsen, rapporterar Expo.

Det är vanligt att demonstranter som är emot coronavaccinet har symboler som påminner om de stjärnor som judarna tvingades bära i Nazityskland, vilket är en sorts förintelseförnekelse, uppger experter
Det är vanligt att demonstranter som är emot coronavaccinet har symboler som påminner om de stjärnor som judarna tvingades bära i Nazityskland, vilket är en sorts förintelseförnekelse, uppger experter. Foto: Johan Nilsson/TT

Att likställa hur vaccinationskritiker behandlas med judarnas situation under 1930- och 1940-talet blir en sorts förintelseförnekelse eftersom det relativiserar mördandet, lidandet och förtrycket som judarna utsattes för av nazistregimen, anser Mikael Nilsson, docent i historia, författare och expert på nationalsocialism.

– Narcissismen och självömkandet som vi ser i den här rörelsen är nästan ofattbar. Judarna förföljdes på grund av idéer om ”ras”, alltså något som de inte kunde påverka. Att vara ovaccinerad är ett fritt val, säger han till tidningen Expo.

Konspirationsteorier

På Frihets Sveriges hemsida nämns också konspirationsteorin The great reset, som bland annat nyhetsbyrån Reuters har visat inte stämmer. Teorin går ut på att världsledarna skulle använda sig av corona för att stärka sin makt och införa totalitarism, men de dokument och kommitteer där detta ska ha planerats existerar inte, enligt Reuters granskning. 

Frihet Sverige länkar också till videofilmer med advokaten Reiner Fuellmich, som sägs leda en internationell tribunal där det skulle utredas i fall hanteringen av coronapandemin har varit ett brott mot mänskligheten. Att en sådan rättegång skulle existera i någon internationell domstol avfärdas dock av tidningen US today, som har faktagranskat påståendet och även andra konspirationsteorier.

Den tredje parten som har skrivit under Nato-uppropet tillsammans med Enhet, är partiet Rikslagen som startade i februari i år. Då bestod hälften av styrelsen av personer från Nätverket, som är ett högerextremistiskt nätverk, rapporterar Expo.

Enhet har i ett upprop för en folkomröstning om Nato samarbetat med Partiet Rikslagen
Enhet har i ett upprop för en folkomröstning om Nato samarbetat med Partiet Rikslagen.  I deras styrelse ingick tidigare Max Winter, en av arrangörerna bakom Frihetsrörelsens demonstrationer mot coronarestriktionerna. I mars dömdes han till vite för att ha arrangerat dessa, rapporterar Expo. Foto: Fredrik Persson/TT

Nätverket har varit framgångsrika med att under de senaste åren sammanföra högerextremister med konspirationsteoretiker, detta genom att paketera budskapet som en fråga om yttrandefrihet, skriver Expo.

Så svarar talespersonen

Syre ringer upp Gunilla Wigertz, den av Enhets tre talespersoner som har skrivit under uppropet med organisationerna. Hon tar inte avstånd från konspirationsteorierna som finns på Frihet Sveriges hemsida, även om hon säger att Enhet inte tagit ställning till The great reset.

Hon tar inte heller direkt avstånd från bilden.

– Det är en bild som inte Enhet skulle ha på sin hemsida, men det är en bild som visar vad som hänt och vad som tyvärr händer över hela världen. I Österrike ville man tvångsvaccinera folk, säger hon, även om hon medger att Sveriges inte hade sådana hårda coronarestriktioner. Österrike införde inte heller någon obligatorisk vaccination och det enda straffet på den påtänkta lagen var böter.

När det gäller partiet Rikslagen, vars styrelse har kopplingar till högerextrema rörelsen Nätverket säger hon att hon ”är försiktig med att sätta etiketter på människor”.

– Etiketter gillar jag inte utan man behöver ha djupare dialoger och samtal. Vi har inte undersökt halva styrelsens förflutna utan vi ser till deras synpunkter och åsikter som står på deras hemsida. Enhets tanke är att skapa enhet. Vi vill samarbeta i så stor utsträckning det går i stället för att polarisera, säger Gunilla Wigertz.

Men Expo är specialiserad på högerextremism. Om vi nu konstaterar att Partiet Rikslagen har högerextrema kopplingar och ni pratar om att ena människor, hur ser du på risken att människor med annan bakgrund än svensk känner sig uteslutna ur Enhet?

– Det beror ju på. Återigen. Vad menar man med högerextrema kopplingar? Är det att man vill bevara Sverige svenskt, tycker om Sverige, att man vill ha svenska flaggan eller antisemitism? Det finns stora skillnader när man googlar på begreppet högerextrema. Jag är inte för etiketter utan vi behöver prata om sakfrågan. Vad är faktan i den här etiketten? Har du hört talas om Non violent communication? Vi använder oss av Non violent communication i Enhet. Där är det jätteviktigt att undersöka vad det är man observerar och vad som är den faktiska frågan. I den här frågan handlar det om Nato, säger Gunilla Wigertz.

Det finns ju andra partier och organisationer som är för en folkomröstning om Nato. Till exempel har Vänsterpartiet drivit frågan och organisationen Allt åt alla. Varför har ni inte sökt samarbete med dem? 

– Vi har inte sökt samarbete utan blev tillfrågade om Enhet kunde ställa upp på det här uppropet om Nato. Utifrån vad vi kände till om Partiet Rikslagen kände vi att vi kunde ställa upp på det gemensamma uppropet. Så enkelt är det egentligen. Om det skulle framkomma något annat på vägen kan jag bara beklaga om vi gjorde något misstag, säger Gunilla Wigertz. 

En stund senare säger hon:

– Enhet kan inte bli ihopkopplade med högerextremister annat än om det skrivs om det, att du till exempel skriver om att Enhet samverkar med ett högerextremt parti. Frågan är då om du ska använda den etiketten eller om du ska använda det som står på deras (partiet Rikslagens reds. anm) hemsida och om du ska använda dig av Non violent communication för då kan man inte använda sig av etiketter på det viset.

Så du tycker inte att jag ska skriva artikeln?

– Du får absolut skriva men var i så fall noga med vad du menar med högerextrema, tycker jag, och verkligen analysera det begreppet. Om du tittar på deras (partiet Rikslagens reds. anm.) hemsida ser jag inget om att de skulle vara emot någon annan människa eller emot demokrati, utan tvärtom, säger Gunilla Wigertz.

Efter att Syre har låtit henne läsa sina citat vill Gunilla Wigertz inte längre vara med i artikeln. I ett mejl skriver hon:

”När jag läser din artikel så blir jag både beklämd och ledsen. Jag har även delat den med styrelsemedlemmarna och även de är överraskade och ställer sig frågan varför tidningen Syre – som vi tidigare uppskattat – antar en sådan vinkling av artikeln. Vi har trott att Syre är en så kallad grön tidning och känt gemenskap med Syre. (…) Artikeln motsvarar inte det 32-åriga arbete vi lagt ner på att försöka göra Enhet känt utifrån våra visioner och vårt politiska program”.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

Därför vill Fi införa basinkomst: ”En frigörelsereform”

Partiet Vändpunkt vill ha universell basinkomst – för miljöns skull 

Minsta basinkomstpartiet vill införa basinkomst åt alla

Piratpartiet: Inför basinkomst för frihetens skull

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV