Tag: Slutförvar

Nytt ja till slutförvar av radioaktivt avfall vid Forsmark

Radar – Morgonkollen

"Stressa inte med slutförvaringen – staten måste sätta ner foten"

Glöd – Debatt

Stäng ner kärnkraften för gott

Glöd – Ledare

Kritisk grupp kan fortsätta lyfta risker med slutförvar

Radar – Nyhet Som Syre tidigare rapporterat riskerar den oberoende granskningen av slutförvaret…

Kritiserad avfallsmetod kan användas i Österbotten

Radar – Nyhet Invånare i Västerbotten opponerar sig mot finländska planer på bygge…

Ja till metod för slutförvar

Radar – Nyhet Den metod som Svensk Kärnbränslehantering  AB (SKB) förespråkar för slutförvaring…