Glöd · Ledare

Magdalena Andersson – tänk om kapslarna korroderar

Hej Magdalena Andersson.

Jag riktar mig till dig, inte till ”miljöministern” Annika Strandhäll, för tillsättningen av ministrar i regeringen faller på dig och ni har just fattat ett enigt beslut i en fråga med hisnande proportioner. Ni har bestämt att SKB:s lösning för slutförvar får godkänt och gör det forskningen till trots.

När slutförvaret till slut tillsluts är det fortfarande 100 000 år kvar som det ska ligga intakt, orört, oförändrat av tidens gång. Forskare har gång efter gång ropat om att den lösning ni har med kopparkapslarna inte håller, att de kommer korrodera och spricka. Ni har sett bilderna från Strålskyddsmyndighetens egna försök, ni har sett bilderna från andra. Korrosionsforskaren Peter Szakalos vid Kungliga Tekniska Högskolan ger kapslarna, i genomsnitt, ungefär 100 år.

Ditt jobb är inte speciellt lätt, då varje beslut handlar om en framtid du bara kan tro och spekulera om. Den här gången är tidsspannet för följderna av ert beslut så långt att det kan jämföra sig med hela människans existens (Homo sapiens tror man kom fram för ungefär 300 000 år sedan).

SKB menar att det här förfaringssättet är säkert, att det kommer hålla över hela tidsspannet. ”Kopparkapslarna håller för evigt kan man i princip säga” säger SKB:s chef för forskningsavdelningen till DN. Mot sig har man en mängd olika forskare som hävdar sig ha bevis för motsatsen. För mig som lekman är det svårt att avgöra vem som har rätt, men jag undrar, hur kan du vara så säker?

Tänk om du har fel, Magdalena Andersson, tänk om det visar sig att forskarna har rätt om att kapslarna kommer spricka. Tänk om kapslarna till 12 000 ton radioaktivt avfall nästan alla har spruckit om 200 år. Vad gör egentligen 12 000 ton radioaktivt avfall med grundvattnet, hur många liv hinner förstöras under hundratusen år?

För mig blir det svårt att förstå hur du kan fatta beslut som är så långtgående med så enorma konsekvenser när det finns så stora osäkerheter kvar att besvara. Din minister, Annika Strandhäll, konstaterade på presskonferensen att ni ännu inte har någon aning om hur deponin ska kommuniceras till eftervärlden och att Strålskyddsmyndigheten löpande bland annat ska följa forskningen om kopparkapslarna fram tills allt försluts om ungefär 70 år.

Om Peter Szakalos har rätt och det under tiden blir uppenbart att kopparkapslarna inte håller, då lämnar du en enorm nota till våra barn och barnbarn att ta hand om om 50–60 år, som om de inte redan hade nog med den klimatkris du inte heller tar ansvar för. Om hans uppskattning är fel, och det tar lite längre tid innan de korroderar, då riskerar notan att hamna på nästkommande generationer i form av förgiftat vatten i princip ”för evigt”, som en forskare på SKB skulle kunna ha sagt.

Du kommer vara statsminister i åtminstone några månader till. Det betyder att du kommer ha stora möjligheter att agera för att hindra det här innan notan till eftervärlden hunnit bli alltför hög. Jag hoppas att du tar den chansen.

Vänligen, Mattias Gönczi

Tumme upp:

I Danmark klassas inte covid-19 som samhällsfarlig längre, det är ändå ett positivt tecken!

Tumme ner: Att vi fortfarande låter oss vara beroende av ryskt uran är helt galet.