Radar · Nyhet

Kritisk grupp kan fortsätta lyfta risker med slutförvar

Som Syre tidigare rapporterat riskerar den oberoende granskningen av slutförvaret i Östhammars kommun att läggas ner. Nu har Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) beviljats fortsatt stöd. En delseger för den lokala gruppen som hoppas på mer än så.

Östhammars kommun har fått klartecken från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att ge en del av sitt årliga bidrag från Kärnavfallsfonden till OSS. SSM ser inga hinder för kommunens fortsatta stöd till OSS – den organisation som bedriver ett lokalt opinions- och informationsarbete kring risker med ett slutförvar av använt kärnbränsle enligt den modell som SKB förespråkar.

– Vi bedömer att det är okej att kommunen ger bidrag till den här organisationen om den utför arbete som är kopplat till myndighetens ansvarsområde enligt finansieringslagen, säger Annika Åström, enhetschef för kärnavfallsfinansiering på SSM.

OSS vill bland annat genomföra informationskampanjer riktade till invånarna i Östhammars kommun inför den aviserade folkomröstningen om ett slutförvar i Forsmark.

– Egentligen har vi fått det besked vi vill. Men vi vågar inte fira än. säger Joachim Stormvall, från OSS.

Ty det är än så länge osäkert om partnern Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) beviljas stöd för 2017. OSS informationsarbete bygger till stor del på att MKG granskar rapporter och ger OSS råd och stöd i frågor som handlar om kärnteknologi, strålning och fysik.

Nästa höst väntas huvudförhandling i mark- och miljödomstolen om SKBs slutförvarsansökan.

MKG bevakar utöver slutförvaret av kärnbränsle även frågan om ett utbyggt slutförvar för medel- och lågaktivt avfall (SFR) och ett kommande slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall, som bland annat ska kunna ta emot rivningsavfall från stängda kärnkraftverk.

– Vi är beroende av MKG för att kunna ställa rätt frågor, sammanfattar Joachim Stormvall.

På MKG hoppas man att ett beslut ska fattas på sista regeringsmötet för året.

– Vi vet att regeringen vill lösa frågan och att det finns pengar men att de inte vet exakt hur det ska gå till, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Pengarna kommer från Kärnavfallsfonden och betalas ut via SSM till aktörer som arbetar med slutförvarsfrågorna. Bland annat får kärnkraftsindustrin – som finansierar fonden – stora bidrag.