Radar · Miljö

”Fel beslut” att godkänna utbyggt slutförvar

Nedfarten till slutlagret för låg och medelaktivt radioaktivt avfall nere i urberget i Forsmark.

I dag godkände regeringen en utbyggnad av det låg-och medelradioaktiva avfallet i Sverige. Men miljöorganisationerna menar att det är fel beslut. ”Om det stängs igen riskerar man att det händer saker utan att man märker det”, säger Åsa Lindstrand, ordförande för Miljöorganisationerna kärnavfallsgranskning (MKG).

SFR är det förvar i Forsmark som sedan 80-talet lagrat låg- och medelradioaktivt avfall. Det handlar framförallt om olika typer av avfall från kärnkraftreaktorerna som blivit kontaminerade, som exempelvis kläder, filter och liknande. Detta förvar får byggas ut, beslutade regeringen i dag. Dessutom har man sagt ja till SFR 2, ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall från rivning av reaktorer som ska byggas bredvid den gamla.

Men Miljöorganisationerna kärnavfallsgranskning, MKG, där bland annat Naturskyddsföreningen och Jordens vänner är medlemmar, menar att regeringen borde sagt nej till det nya förvaret.

– Det är klart vi behöver ha ett förvar för när gamla reaktorer ska rivas, men man bör inte stressa fram det utan istället invänta bättre lösningar, säger Åsa Lindstrand, ordförande för MKG.

Hon menar att så länge förvaret är öppet så är det åtminstone övervakat.

– Ska det stängas igen så kommer det inte bevakas längre, och då finns en risk att saker händer utan att man märker det, säger hon.

Det är framförallt risker för miljön som organisationen oroar sig för, men också att en framtida läcka skulle kunna tränga upp och kontaminera dricksvatten för människor. Redan nu pågår det en relativt oväntad och omfattande nedbrytning av de tekniska förvarsbarriärerna i det existerande förvaret, anser MKG, som nyligen framfört sin åsikt till regeringen om att det inte är visat att det nya förvaret blir säkert nog.

– Nu är det enda sättet att undvika att förvaret börjar läcka ut radioaktivitet att det lämnas öppet och övervakas i upp till 500 år, säger Åsa Lindstrand.

MKG anser även att det är viktigt att det feldeponerade historiska kärnavfallet i SFR tas upp innan klartecken ges för att bygga det nya. Det var för åtta år sedan som det upptäcktes att många av de närmare 3000 avfallstunnor med historiskt radioaktivt avfall i SFR innehåller mer långlivat avfall än tillåtet. Men tunnorna ligger i containrar som korroderar vilket kan göra dem svåra att återta.