Radar · Inrikes

Datum satt för beslut om slutförvar

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll presenterade under onsdagen en tidsplan för beslut om slutförvaring av kärnbränsle.

Regeringen har meddelat en tidsplan för när beslutet om slutförvar av använt kärnbränsle kommer att komma: den 22 december och 27 januari. ”Vi har det underlag vi behöver”, sade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll på en presskonferens.

Under presskonferensen som nyblivna klimat- och miljöminister Annika Strandhäll höll under onsdagen kom inget besked i fråga om själva slutförvaret av använt kärnbränsle. Däremot presenterades en tidsplan för det, detta efter att Liberalerna hotat med misstroendeomröstning om inget besked ges i frågan. 

Redan den 22 december väntas ett besked om utbyggnaden av det befintliga förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall. I dag finns en anläggning i Forsmark i Östhammar kommun, som har en total slutförvaringskapacitet om cirka 63 000 kubikmeter avfall och som togs i drift 1998. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har ansökt om ett utökat tillstånd att slutförvara maximalt 180 000 kubikmeter avfall vid den befintliga anläggningen.

Därefter kommer ett beslut tas den 27 januari om det sammanhängande systemet för slutförvar. Annika Strandhäll betonade att regeringen har tillräckligt med information för att kunna ta ett beslut inom kort.

– Sveriges invånare ska kunna känna sig trygga med att regeringen har granskat alla frågor och behandlat dem med den respekt de kräver. Slutförvaret ska hantera livsfarligt radioaktivt avfall under långa tidsperioder och det är oerhört viktigt att det blir rätt. En alltför påskyndad hantering nu kan leda till långt större förseningar i framtiden, sade hon under pressträffen.

"Allt underlag finns"

Hon försäkrade att beskedet inte har stressats fram av hotet om misstroendeförklaring, utan att man nu är inne i slutfasen ”av en extremt lång process” och att allt underlag som behövs för ett beslut finns.

Hon ville inte föregå själva beslutet och säga åt vilket håll det lutar. Hon ville heller inte säga något kring om det behövs mer forskning i frågan, såsom Per Bolund tidigare konstaterat. Men det är möjligt att ett krav på det kan finnas med som en del i det beslut som ska tas, konstaterade Strandhäll.

Som Syre skriver i ett reportage i dag så finns det forskare som menar att det alternativ till lösning, med kopparkapslar inbäddade i bentonitlera i berggrunden, inte alls är tillräckligt utrett. Det kan vara så att kopparkapslarna kan komma att rosta snabbare än beräknat, förklarar KTH-forskaren Johan Swahn för Syre.

– Nere i urberget finns det alltid vatten och förmodligen är det syret i vattnet som gett korrosionsskador som orsakar problemet, sa han.

Internationellt är det bara Finland som tagit ett beslut om slutförvaring av kärnbränsle.

Syre: Behöver Sverige ta ett beslut just nu, eller går det att vänta?

– Jag tror att alla känner till den långa diskussionen som förevarit om olika alternativ. Vi fattade ett beslut den 26 augusti om att öka lagringskapaciteten i Clab (mellanlagret, reds anm.) Men det är också så att de berörda aktörerna behöver få ett besked som gör att man kan ha planeringsförutsättningar framåt, och det är det som regeringen har för avsikt att ge dem, säger Annika Strandhäll.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV