Radar · Morgonkollen

Nytt ja till slutförvar av radioaktivt avfall vid Forsmark

Svensk Kärnbränslehantering vill bygga ut SFR (slutförvaring för radioaktivt driftavfall) i Forsmark.

Östhammars kommun säger ja till en utbyggnad av slutförvaret av kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid kärnkraftverket Forsmark.

Den befintliga anläggningen, som består av bergssalar under Östersjöns botten, ska bli ungefär tre gånger så stor och som mest kunna förvara 180 000 kubikmeter avfall. Den har använts sedan 1988 och ska kunna bestå i 10 000 år.

Det låg- och medelaktiva avfallet är kortlivat – relativt sett. Till skillnad från det använda kärnbränslet, som behöver kunna förvaras i hundratusentals år, har den mesta radioaktiviteten klingat av efter omkring 500 år. Vårdens, forskningens och industrins radioaktiva avfall hamnar också där.

Östhammars kommunfullmäktige var enigt sånär som på en röst. I nästa steg är det regeringen som ska säga sitt om Svensk Kärnbränslehanterings planer.
I höstas sade kommunen ett historiskt ja till att bygga ett nytt slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark.