Här samlar vi artiklar om artskydd

Tjäderskog avverkades trots pågående rättsprocess

Zoom

Bristande insyn när gammelskog avverkades – kan JO-anmälas

Zoom

Gammelskog avverkad i Tornedalen

Radar – Miljö

Skogsbruket måste få in artskyddet tidigare i sin planering

Radar – Miljö

Glöm inte de vilda djuren i klimatomställningen

Glöd – Ledare

Värdefull skog på väg att avverkas

Radar – Miljö

Avverkning hotar värdefullt skogsområde

Radar – Miljö

Ovanlig skog avverkad trots begäran om skydd

Radar – Miljö

Starkare skydd för skogsägare – och svagare artskydd

Radar – Miljö

Lavskrikans skog fall för domstol igen

Radar – Nyhet Den lilla kråkfågeln lavskrika, som håller till i gamla barrskogar…