Radar · Miljö

Värdefull skog på väg att avverkas

Fler skogar riskerar avverkning i det föreslagna naturreservatet vid Byrum i Åtvidabergs kommun.

Skog som är hem åt hotade och fridlysta arter avverkas, eller planeras att avverkas, på flera håll i landet. Organisationen Skydda skogen begär att länsstyrelserna stoppar avverkningen, med hänvisning till bland annat artskyddsförordningen. 

Miljöorganisationen Skydda skogen har de senaste dagarna uppmärksammat avverkningsplaner för områden av gammelskog och skog i naturreservat och nationalpark.

SCA (Svenska cellulosa aktiebolaget) har exempelvis avverkningsanmält Flistersjöskogen i Ånge kommun i Västernorrland, en skog som är runt 140 år gammal där vissa träd är över 200 år. I somras fann naturinventerare 24 arter som minskar och håller på att försvinna från Sverige. Skydda skogen och Naturskyddsföreningen begär därför att SCA stoppar planerna på avverkning, och att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen gör en artskyddsutredning.

Flera nya avverkningar är också planerade av Södra skogsägarna i det föreslagna naturreservatet vid Byrum norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Drygt 50 rödlistade arter lever i området och Skydda skogen har skickat in en begäran till Länsstyrelsen i Östergötland om ett interimistiskt* förbud som innebär stopp för avverkning och andra skogsbruksåtgärder inom det tilltänkta naturreservatet.

– Sedan Länsstyrelsen påbörjade förhandlingarna om naturreservatet vid Risten kring år 2018 har både värdekärnor och nyckelbiotoper med fynd av flertal rödlistade arter, däribland de starkt hotade arterna broktagel och tallharticka, avverkats av skogsbolaget Södra, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda skogen i ett pressutskick.

Avverkning i potentiell nationalpark

Att avverka i området strider mot mot miljöbalken, artskyddsförordningen, EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, skriver organisationen vidare, något man framhåller i sin begäran till Länsstyrelsen.

Organisationen uppmärksammar också Böda ekopark på norra Öland, där Sveaskog redan avverkar sedan drygt tre veckor tillbaka. Naturvårdsverket utreder samtidigt förutsättningarna för ekoparken att uppgraderas till nationalpark. Det är ett förslag som först presenterades av Skogsutredningen i ett betänkande för två år sedan. Efter det har Sveaskog anmält 39 skogsbestånd för avverkning, skriver Skydda skogen i ett pressmeddelande.

I en Twittertråd där avverkningen i Böda ekopark ifrågasätts replikerar Sveaskog att ”[d]etta är en hyggesfri avverkning på 6 hektar i ett produktionsskogsklassat bestånd, i dialog med lst (Länsstyrelsen, reds. anm.) och utanför det område som eventuellt kan komma att bli aktuellt som nationalpark”.

Vidare twittrar bolaget att det inte torde vara kontroversiellt att avverka en fullvuxen produktionsklassad skog ”framförallt inte som att vi (ibland med rätta) beskylls för att hugga skogar för tidigt.”

*Ett interimistiskt beslut gäller tills vidare, i avvaktan antingen på att ett slutligt beslut meddelas eller på att det upphävs. Det fattas i allmänhet utan att den mot vilken beslutet riktar sig fått tillfälle att yttra sig. 

Läs mer:

Avverkningen av svensk skog nådde rekordnivåer

Syre förklarar kalhyggen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV