Radar · Miljö

Ovanlig skog avverkad trots begäran om skydd

Kalkbarrskog har nyligen avverkats i Norrtälje kommun.

En kalkbarrskog har nyligen avverkats i Vamby i Norrtälje kommun norr om Stockholm. Detta trots begäran från miljöorganisationer om formellt skydd. 

Kalkbarrskog är en ovanlig naturtyp som i Sverige främst finns på Gotland, i nordöstra Uppland och i Jämtland. Enligt EU:s art- och habitatdirektiv är kalkbarrskog är en sällsynt och prioriterad skogstyp.

I Vamby, som ligger i Norrtälje kommun, avregistrerade Skogsstyrelsen november 2021 en kalkbarrskog som nyckelbiotop på begäran av en privat markägare. Nu har skogen avverkats. 

– Detta är en skandal. Ett av Stockholm läns absoluta toppobjekt när det gäller värdefulla marksvampar i kalkbarrskogar har avverkats, säger Ida Sellstedt, talesperson för Skydda skogen.

– Vi har ett internationellt ansvar att bevara kalkbarrskogar eftersom det är en sådan sällsynt naturtyp globalt.

Skydda skogen och Naturskyddsföreningen Roslagen begärde formellt skydd för skogen från länsstyrelsen i februari 2022, men det beviljades inte. 

– Både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen har agerat högst felaktigt eftersom avverkningen strider mot både miljöbalken, artskyddsförordningen och EU:s art- och habitatdirektiv. Detta grava misstag får inte upprepas. Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige, säger Ida Sellstedt. 

Organisationen Skydda skogen uppmanar eventuella uppköpare att inte köpa virke från denna skog.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV