Radar · Miljö

Avverkning hotar värdefullt skogsområde

Spillkråka i en annan skog.

Fallebo naturskog i Oskarshamn är ett populärt friluftsområde som också hyser sällsynta arter. Nu ska delar av skogen avverkas. Enligt kommunen på grund av problem med granbarkborren, men lokala naturvårdare hävdar att avverkningen strider mot artskyddsförordningen.

Flera miljöorganisationer vill stoppa avverkningen av Fallebo naturskog i Oskarshamn, som är planerad att inledas i veckan. Skogen ligger nära ett bostadsområde och används av många, samtidigt som flera sällsynta svamp- och fågelarter lever i den.

Enligt Skogspolicyn ska kommuner ta fram en årsplan i samråd med naturvårdens lokala representanter, något som inte skedde i år. Däremot kom ett möte till stånd efter att Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens fågelklubb anmält kommunen till certifieringssystemet för hållbart skogsbruk, FSC.

– Vi var inte överens om Fallebo naturskog. Det är meningslöst att ha samråd när vi blir överkörda ändå. Vi krävde redan där att området borde göras om till kommunalt reservat eftersom många människor rör sig i området för rekreation och friluftsliv, säger Jan Brenander.

Fridlysta arter

I skogsområdet växer den rödlistade vedsvampen ullticka som är beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer. Om man avverkar gran i skogsområdet kommer ulltickan inte ha en chans att överleva, menar miljöorganisationerna.

– Kommunen lutar sig mot att de är certifierade enligt FSC och PFSC, men de vet inte vad certifieringen innebär och de förstår inte artskyddsförordningen, säger Jan Brenander.

De fridlysta arterna spillkråka, mindre hackspett och grönsångare har också påträffats i området. En ändring i artskyddsförordningen införs visserligen den 1 oktober, där man preciserar att störningar inte får ske under fåglarnas häckningstider, men detta menar Jan Brenander står i strid med fågeldirektivet, och att ett generellt skydd av fåglarnas livsmiljö har stöd i lagen.

Säkerhetsfråga

Enligt Yvonne Bergvall, ordförande i tekniska nämnden i Oskarshamns kommun, har man ”gjort allt det som man har bedömt att man är tvungna att göra” i frågan. Skälet hon uppger för avverkningen är att ett stort område är angripet av granbarkborre.

– Det finns en risk att vi måste stänga området eftersom grenar kan falla ned. Vi vill också gå från barrträd till lövträd. Eftersom det är ett omtyckt område att vandra i tycker vi inte att gran är det bästa att ha i området.

Även om sällsynta arter är beroende av granskog?

– Ullticka finns på många platser i vår kommun, säkerheten är viktigare, att inte någon blir skadad, säger Yvonne Bergvall.

Jan Brenander anser att problemet med skadedjur kan lösas på annat sätt.

– Det är helt rätt att en del granar har drabbats av granbarkborre, och de som står bredvid stigarna kan man avverka och lägga vid sidan av stigarna. Det mesta av angreppet hände för över två år sedan och utgör nu ingen större risk för spridning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV