Radar · Nyhet

Lavskrikans skog fall för domstol igen

Den lilla kråkfågeln lavskrika, som håller till i gamla barrskogar i norra Sverige, får hänga med i ytterligare en juridisk prövning om artskydd och skogsbruk.

Skogsstyrelsen överklagar nämligen tre domar i mark- och miljödomstolen, vilka gav skogsägare i Hälsingland rätt att avverka på sina marker – trots att lavskrikan därmed riskerade att försvinna för gott från området.

I andra fall, då det gällt att skydda tjäder i Västra Götaland, har Skogsstyrelsen fått gehör i domstolen för sina beslut om begränsad avverkning. Därför tycker myndigheten att det behövs en vägledande dom i högre instans om hur artskyddet ska tolkas.

”Vi överklagar för att vi behöver få bättre klarhet i hur den här typen av ärenden ska hanteras”, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Lavskrikan är inte hotad, men arten missgynnas av storskaligt skogsbruk och minskar långsamt.