Tag: Kolkraft

Trots skärpta klimatmål – kolkraftens slutdatum oklart i Tyskland

Radar – Miljö

Radar
Trots löfte – kolet blir kvar även efter 2022

Radar – Nyheter

Aktivister: Vattenfall måste ställa om snabbare

Radar – Nyheter

Sittprotest mot Vattenfall

Radar – Nyheter

Vietnam vill satsa på grönare ekonomi

Zoom

Radar
Ny nederländsk regering slopar kolkraften

Radar – Nyhet

Radar
Kolet borta från Stockholm 2022

Radar – Nyhet

Radar
Kolkraft kan få EU-stöd

Radar – Nyhet Grekland får EU-stöd för att bygga nya kolkraftverk. Det kan…

Ende Gelände

Glöd – Ledare

Radar
Vattenfallsprotest

Radar – Nyhet