Radar · Miljö

Boom för kol – Kina kan backa från klimatlöften

Under 2020 byggdes ett kolkraftverk i veckan och i Kina nu flaggar regimen för att löftet om att landets koldioxidutsläpp ska vända neråt 2030 för att vara nere på noll 2060 kan dras tillbaka.

Koldioxidutsläppen skenar i världen – minskningen under pandemin kan snart vara utraderad. Den snabba utbyggnaden av kolkraft i Kina är en av orsakerna och nu flaggar regimen där för att dra tillbaka sina klimatlöften.

2020 byggde Kina ett kolkraftverk i veckan och inget trendbrott är i sikte. Nu räknar Internationella energirådet (IEA) med en fyraprocentig ökning av de globala koldioxidutsläppen från energisektorn under 2021, rapporterar Dagens nyheter. Det skulle innebära den näst högsta ökningen någonsin från ett år till ett annat och radera ut två tredjedelar av minskningen från pandmiåret 2020. Kinas snabba utbyggnad av kolkraften under pandemin är ett viktigt skäl.

Samtidigt kommer nu signaler från den kinesiska regimen om att man överväger att backa från de löften om utsläppsminskningar man gett tidigare, rapporterar The Guardian. Enligt dessa ska landets samlade utsläpp ska vända nedåt 2030 för att vara nere i noll 2060.

Ny tidtabell ska tas fram

Kinas premiärminister Li Keqiang sa i ett uttalande tidigare i veckan att en ny tidtabell och färdplan för att vända ner utsläppen ska tas fram. Premiärministern betonade samtidigt betydelsen av tillgången till energi och att Kina blir mer självförsörjande på energi. Det innebär att kolkraften behöver utvecklas, anser han.

”Kolets dominerande roll I landets energisystem gör det viktigt att optimera planeringen av kolproduktionen, bygga avancerade kolkraftverk som möter behoven av utveckling och fortsätta fasa ut föråldrade kolkraftverk.”, säger Li Keqiang i uttalandet.

Även Li Keqiangs uttalanden kring övriga fossila bränslen ger klimatengagerade kan föranleda skrämselhicka hos klimatengagerade:

”Sökandet efter inhemska olje– och gasfyndigheter ska intensifieras”, sa han enligt The Guardian.