Radar · Nyheter

Trots löfte – kolet blir kvar även efter 2022

För två år sedan meddelande Stockholm Exergi att koleldningen i Värtaverket skulle avvecklas år 2022. Men så blir det inte, enligt DN. I en rapport till Mark- och miljödomstolen skriver Stockholm Exergi att det gamla kraftvärmeverket för koleldning kommer att bli kvar ”som någon form av beredskapsreserv för el- och fjärrvärmeproduktion även efter 2022. Det är i nuläget svårt att förutspå i vilken omfattning denna reserv kommer att utnyttjas. Men kraftigt minskade drifttider jämfört med dagens nivåer är att vänta efter 2022.”

Stockholm Exergis vd Anders Egelrud säger till DN att målet att fasa ut kolet till 2022 ligger fast, men kan inte lova något köpstopp för kol:

– Nej, bolaget har inte fattat ett beslut om nej till kolinköp i all framtid. Men vi har en inriktning att fasa ut alla fossila bränslen. Det kommer vi att göra.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV