Radar · Nyhet

Kolkraft kan få EU-stöd

Grekland får EU-stöd för att bygga nya kolkraftverk. Det kan bli resultatet av en regelförändring som EU-parlamentet nu tar ställning till. Om Grekland får som de vill kan de tilldelas gratis utsläppsrätter för att använda brunkol.

Inom EU betalar elproducenterna för sina utsläpp av koldioxid. Sedan 2013 får kraftbolagen inga gratis utsläppsrätter. Med vissa undantag. För att gynna omställningen till en fossilfri elproduktion delas gratis utsläppsrätter ut för projekt som minskar utsläppen i fattigare EU-länder. Men nu kan undantaget utvidgas så att det också omfattar kraftverk som eldas med brunkol – trots skyhöga koldioxidutsläpp.

Om regelförändringen blir verklighet kan två grekiska kraftverk med årliga utsläpp på runt sju miljoner ton koldioxid tilldelas fria utsläppsrätter till ett värde av motsvarande 18 miljarder kronor, uppger den brittiska tidningen The Guardian.

EU-parlamentarikern Linnea Engström (MP) kommer nu arbeta för att miljöutskottet stoppar förslaget, som industriutskottet redan gett grönt ljus till. Hon menar att det är helt oförenligt med Parisavtalet och EUs klimatpolitik i övrigt att stötta nya brunkolsanläggningar.

– Det ska inte vara möjligt. Det går emot precis som allt som EU ska stå för. Det kan inte finnas någon som egentligen ser en framtid i brunkol, säger hon till Syre.

Just nu pågår en översyn av hela systemet med utsläppshandel inom EU. Systemet har fått hård kritik från miljörörelsen för att vara alltför frikostigt mot dem som släpper ut. Linnea Engström är pessimistisk om utsikterna att få hela EU med sig på genomgripande förändringar.

– Även om EU-parlamentet skulle ha en hög ambitionsnivå är risken stor att det vattnas ur av medlemsstaterna. Det är stor skillnad mellan Sverige som förutom transportsektorn är nära fossilfritt och Polen som är nästan 100 procent fossilberoende. Vi kan inte sätta för stor tilltro till utsläppshandeln utan behöver arbeta med andra verktyg för att minska utsläppen, säger hon.