Tag: Elekricitet

Elbrist kan tvinga staden att fortsätta elda kol

Radar – Nyheter

100 miljoner kronor till solceller i Afrika

Radar

Stor brist på el i Mexiko

Radar – Nyhet Miljontals mexikanska familjer har brist på el i sina bostäder.