Radar · Nyhet

Stor brist på el i Mexiko

Miljontals mexikanska familjer har brist på el i sina bostäder. Det försvårar livet för de utsatta och innebär stora ekonomiska och miljömässiga kostnader för landet.

Bristen på el finns i både städer och på landsbygden och gör att många familjer har problem att laga mat, värma sina hem och läsa på kvällarna.

– Tillgång på el är en nyckelindikator för välfärd och det är viktigt att belysa hur många som står utan, säger Boris Graizbord, forskare i demografi och miljöstudier vid Colegio de México.

Han säger till IPS att även mexikaner som tjänar pengar, eller får pengar hemskickade från USA, står utan tillgång till olika energiresurser.

Boris Graizbord har tillsammans med en kollega gjort en studie som visar att närmare 37 procent av de mexikanska hushållen – motsvarande 11 miljoner hem – lider av brist på elberoende tjänster.

Gabriela Niño, som arbetar med klimatfrågor vid den ickestatliga organisationen Polea, understryker att det finns starka samband mellan energifattigdom och dess sociala och miljömässiga efterverkningar – i form av bland annat utsläpp av föroreningar, förstörelse av marker och avskogning.

Mexikanska myndigheter har överlåtit en stor del av landets energisektor till vinstdrivande privata företag. Gabriela Niño anser att energifrågan borde ”demokratiseras”.

– Regeringen borde genomföra åtgärder för att tillfredsställa ett offentligt behov, med fokus på ny teknik, däribland solpaneler, för dem som lever utanför elnäten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV