Radar · Politik

Forskare sågar politikers elutspel: ”Frågan för viktig för kampanjer”

De energipolitiska utspelen duggar tätt.

Sluta bygg elkablar till Europa – den förnybara elen behövs i Sverige. Det anser Vänsterpartiet. Samtidigt kräver högeroppositionen sänkt elskatt. Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftsnät, sågar båda utspelen. ”Frågan är alldeles för viktig för kampanjer som ska locka väljare”, säger hon.

Elpriset skjuter i höjden och som ett brev på posten duggar nu de energipolitiska utspelen tätt. Slopa elskatten i januari och februari krävde Moderaterna på tisdagen och fick omedelbart stöd för förslaget av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Också Liberalerna vill lindra effekterna av det stigande priset med sänkt elskatt.

Vänsterpartiet å sin sida vill stoppa utbyggnaden av elkablar till Europa, skriver partiledaren Nooshi Dadgostar och den energipolitiska talespersonen Birger Lahti på Dagens nyheters debattsida. De kritiserar den utveckling mot en allt mer gemensam elmarknad som regeringen uppmuntrar genom utbyggnad av elkablar till grannländerna. Vänsterpartisterna pekar på hur dagens höga elpriser i södra Sverige till stor del är en ”smittoeffekt” av de höga priserna i övriga EU och menar att det är försmak av vad som väntar om utbyggnaden av ledningarna över landsgränserna fortsätter.

”Regeringens politik innebär i praktiken att våra elpriser på sikt permanent kommer att chockhöjas till en europeisk nivå. Det vore en katastrof för elkonsumenterna och den elintensiva industrin”, skriver de.

"Behöver en långsiktig plan"

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftsnät på Kungliga tekniska högskolan, ser varken sänkt elskatt eller stopp för elkablar till Europa som någon lösning.

– Det vi behöver är en långsiktig plan för att bygga bort flaskhalsar i elöverföring och ge en möjlighet för marknaden att investera i utbyggnad av elproduktion, säger hon.

Lina Bertling Tjernberg önskar sig ett nedskruvat tonläge i energidebatten och breda politiska uppgörelser
Lina Bertling Tjernberg önskar sig ett nedskruvat tonläge i energidebatten och breda politiska uppgörelser. Foto: Atelje Uggla

Högerpartiernas krav om sänkt skatt som svar på det skenade priset är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera marknadens svängningar på, anser hon.

– Vi har en elmarknad där elkonsumenterna kan välja rörligt eller fast pris . Över ett år brukar det generellt kosta mindre att välja rörligt pris och jag ser inte att det skulle vara lämpligt att gå in och justera enskilda skatter, säger Lina Bertling Tjernberg.

Vänsterpartisterna argumenterar för att om svensk el exporteras i stor omfattning riskerar de stora offentliga investeringar i elproduktion som de vill se i praktiken innebära att man subventionerar grannländers industrier.
Det perspektivet är allt för snävt, anser Lina Bertling Tjernberg. Hon menar att den svenska vattenkraften är en resurs som ger Sverige förutsättningar att bidra till framväxten av ett fossilfritt energisystem.

– Om man vill bidra till ett uthålligt energisystem i Europa och världen, då vill man också underlätta för resten av Europa att importera vår vattenkraft, säger hon.

Får räkna med högre pris

Lina Bertling Tjernberg menar att Sverige får räkna med att i framtiden ha ett elpris som ligger mer i nivå med övriga Europa. Och att priset rör sig upp och ner utifrån tillgång och efterfrågan tycker hon i grunden är bra. Den som kan kommer då välja att förbruka el när det är gott om den och spara när det råder brist. Problemet uppstår när glappet mellan tillgång och efterfrågan är så stort som nu är fallet i södra Sverige, anser Lina Bertling Tjernberg. Men det menar hon kan undvikas just genom att bygga ut elnätet över gränserna för att kunna skicka strömmen dit den för tillfället behövs.

– Ju större systemet är, desto större möjligheter att balansera, säger Lina Bertling Tjernberg.

Hon önskar sig ett nedskruvat tonläge i den energipolitiska debatten och breda uppgörelser över blockgränsen.

– Min dröm är att vi kan mötas mellan politik, forskning och näringsliv. Frågan är alldeles för viktig för kampanjer som ska locka väljare, säger Lina Bertling Tjernberg.

Läs mer:

Ingen elbrist – Sverige exporterar mest el på Nord Pool

Elbristen kom med kylan – då tog kärnkraftsdebatten fart igen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV